Masters VM - Volontärer & Funktionärer

Hej!

Vi vill göra er uppmärksamma att det har kommit ut information samt anmälningsblanketter för volontärer/funktionärer på sidan 2010 Masters VM info.

När det gäller de Västsvenska simföreningarna så fortsätt med era funktionärsutbildningar och samla ihop ett stort antal funktionärer från er förening samt från närliggande föreningar. Kontakta sedan VSSF/VM Kansliet hur många ni ev. blir samt vilka dagar under tävlingen som kan passa ert deltagande.

För de utmärkta funktionärer utanför VSSF simdistrikt samt ev. fd. funktionärer som vill göra en insats för Svensk och Västsvensk simning, anmäl er här.

Har ni släkt och vänner som kan tänka sig att ställa upp som volontärer så visa dom anmälningstalongen, se här.


MVH
VSSF / VM Kansliet.

Svenska SFs Årsmöte

Simföreningar - planera för deltagande på Simförbundsmötet!

Simförbundets valberedning påminner medlemsföreningarnas om den utökade rösträtten och uppmanar till deltagande på Simförbundsmötet i Västerås 24-25 april. Läs mer i valberedningens brev, här

MVH
SSF gm VSSF

Tävlingsbaddräkter/badbyxor

Hej!

VSSF har fått lite förfrågningar gällande reglerna för baddräkter/badbyxor under 2010. Vi saxar följande från dagens SSF publikation.

------------------
2010-01-08 Kungörelse - Förändring av regel 228, tävlingsutrustning

Kungörandet av förändrad regelskrivning gällande simdräktens beskaffenhet har dröjt då FINA:s regel BL 8.3. inte med lätthet kan tydas och praktiseras då vi inom svensk simning vill tillåta dräkter som uppfyller FINA:s regler men som inte testats av FINA.

Simdräktens täckande av kroppen kan simtränare/simmare kontrollera enligt FINA:s regel men om simdräktens egenskaper också är godkända, måste tillverkare och återförsäljare ärligt och öppet redovisa. Simförbundet kan inte kontrollera och godkänna enskilda dräkter.

Svenska Simförbundets styrelse har beslutat om ny lydelse av regel 228, se här

Godkända dräkter enligt FINA, se här
--------------------------

MVH VSSF

Nya undersidor på hemsidan

Hej!

Vi har lagt till nya undersidor på hemsidan:

Kellogg´s Bästa Fyran
Den är under uppbyggnad och mer info kommer snart!
Glöm inte att anmäla in datum till VSSF!
Kvalperioden är den 20-26/3 2010.

Minnesfonder
KåPes Minnesfond
Jan Ladeborns Simmarfond

Simkunnighetensdag
Den är under uppbyggnad och mer info kommer snart!

Skolsimmet
Den är under uppbyggnad och mer info kommer snart!

MVH VSSF

Simting 2009

Hej

Här kommer en sammanställning från VSSF Simting 2009.

Observera att ni har till den 30/9 2009 att ändra/lägga till i Tävlingskalendern 2010.

Program
Gruppindelning
Anteckningar gruppdiskussionen
Seriesimsförslag
Tävlingskalender VSSF 2010
* OBS! Datum för DM fastslås inom kort!
Simkunnighet
Sammanfattning

Vidare så presenterades det information om hur sammanslagningen av SSF regionsarbete fortlöper samt SSFs strategiska plan. Mer information om detta kommer senare!

Cool hälsningar från Masters EM i Cadiz  //  Magnus

Tjänsteresa

Hej!

Kansliet är obemannat mellan den 14-21 sep. 2009.

Malien kontrolleras under dessa dagar sporadiskt.

Väl mött igen den 21/9 på eftermiddagen.

Cool Magnus

Jan Ladeborn, saknaden är stor!

Hej!

Det är med stor smärta som vi på detta sätt vill meddelar att Varberg-Falkenberg Sims ordförande Jan Ladeborn hastigt har lämnat oss.
Jan lämnar efter sig en avgrundsstor saknad hos oss alla, en saknad vilken är svår att beskriva i ord.

VSSF har tankarna hos den närmaste Familjen samt Varberg-Falkenberg Sim i denna svåra stund.


I sorgens stund
VSSF Styrelse samt personal.