Masters VM - Volontärer & Funktionärer

Hej!

Vi vill göra er uppmärksamma att det har kommit ut information samt anmälningsblanketter för volontärer/funktionärer på sidan 2010 Masters VM info.

När det gäller de Västsvenska simföreningarna så fortsätt med era funktionärsutbildningar och samla ihop ett stort antal funktionärer från er förening samt från närliggande föreningar. Kontakta sedan VSSF/VM Kansliet hur många ni ev. blir samt vilka dagar under tävlingen som kan passa ert deltagande.

För de utmärkta funktionärer utanför VSSF simdistrikt samt ev. fd. funktionärer som vill göra en insats för Svensk och Västsvensk simning, anmäl er här.

Har ni släkt och vänner som kan tänka sig att ställa upp som volontärer så visa dom anmälningstalongen, se här.


MVH
VSSF / VM Kansliet.

Tävlingsbaddräkter/badbyxor

Hej!

VSSF har fått lite förfrågningar gällande reglerna för baddräkter/badbyxor under 2010. Vi saxar följande från dagens SSF publikation.

------------------
2010-01-08 Kungörelse - Förändring av regel 228, tävlingsutrustning

Kungörandet av förändrad regelskrivning gällande simdräktens beskaffenhet har dröjt då FINA:s regel BL 8.3. inte med lätthet kan tydas och praktiseras då vi inom svensk simning vill tillåta dräkter som uppfyller FINA:s regler men som inte testats av FINA.

Simdräktens täckande av kroppen kan simtränare/simmare kontrollera enligt FINA:s regel men om simdräktens egenskaper också är godkända, måste tillverkare och återförsäljare ärligt och öppet redovisa. Simförbundet kan inte kontrollera och godkänna enskilda dräkter.

Svenska Simförbundets styrelse har beslutat om ny lydelse av regel 228, se här

Godkända dräkter enligt FINA, se här
--------------------------

MVH VSSF

Funktionärsinformation

Hej!

Vi vill göra er uppmärksamma på följande möte/utbildningar!

* Funktionärsansvarigmöte - 4 oktober, kl 11-13, Göteborg (Valhalla) - Program!

* Distriktsfunktionärsutb. (Steg 2) - 18 oktober, kl 9-17, Göteborg (G-Sims lokaler). Anmälan direkt till Kent Wikström se mailadress här!

MVH
Johan o Kent gm Magnus

DM/JDM Funktionärer

Hej!

För att se en preliminär funktionärslista för DM/JDM,
klicka här (Uppdaterad 090611).

Kom ihåg att tävlingen genomförs utomhus! Dvs ta med rätt kläder för rätt väder!

// Johan & Magnus

DM/JDM - Simdräkter

Hej!

Vi har fått frågor om vad som gäller för simdräkter/badbyxor under DM/JDM. Kortfattat så gäller detta enligt SSFs regler:

1 - Simmaren får enbart ha på sig en dräkt (dvs ingen bikini/badbyxa under tävlingsdräkten)
2 - Dräkten får inte täcka nacken!
3 - Dräkten får inte täcka hela axeln (dvs att armarna skall vara bara)!
4 - Dräkten får inte täcka vristerna/anklarna.

OBS! Mer finns att läsa på SSFs hemsida gällande vilka typer av baddräkter som är godkända, se nyheterna från 2009-06-08.

MVH Kent Wikström, Tomas Agdahl & Magnus Hansson

Remiss angående funktionärer på distriktstävlingar

VSSF vill få in yttrande angående funktionärer på distriktets mästerskapstävlingar fr.o.m. 2009.
Vi vill att ni tar ställning till de ett av de två rödmakrerade förslagen i dokumentet nedan. Svar ska vara VSSF tillhanda senast den 30/11 2008 för att styrelsen ska kunna besluta i frågan måndag 1/12 kl 12.oo.

Remissförslag

Meddelande om beslut kommer klubbarna tillhanda under tisdagen 2/12.

Inbjudan till JDM skickas därefter ut under onsdagen 3/12 med vilket antal funktionärer respektive klubb ska anmäla till JDM i januari.

Vidare har styrelsen beslutat att JDM kommer att genomföras med nuvarande grenordning i Uddevalla i januari 2009. Framtida diskussioner ang förändringar av antal dagar, grenordning, direktfinaler etc. skjuts till jan/feb 2009.