SSF Informerar träningsunderlag

Underlag för träningsplanering

För att underlätta träningsuppläggningen för junior- och ungdomssimmare presenterar förbundskaptenen Thomas Jansson åldrar, årskullar och långtidsplanering för internationella tävlingar, här

SSF Informerar

High performance center i simning ska startas

SSF styrelse har tagit beslut för att Hpc (High performance center) i simning, ska byggas upp och förbundskaptenen Thomas Jansson har till uppgift att tillsammans med SOK genomföra de insatser som behövs för att komma igång med verksamheten. Den kommande Hpc-verksamheten beskriver Thomas Jansson i ett arbetsdokument, här

Liknande Hpc-satsningar i Skåne, Göteborgsområdet samt Norrland vore önskvärda och något för respektive disitrikt/region att försöka realisera.