Team Future

Hej!

Fredagen den 3 september bär det av till Lysekil för Team Future Yngre (97/98or).
Anmälan skall in till VSSF senast den 20/8, oavsett om ni deltager eller ej!

Inbjudan, Deltagare o anmälan


För närvarande har vi ställt in Team Future för årgångarna 95/96 pga tränarbrist. Vi hoppas att kunna köra lägret med kort varsel om några renumerade tränare kan ställa upp.


MVH Lägerkommittén

SSF Informerar träningsunderlag

Underlag för träningsplanering

För att underlätta träningsuppläggningen för junior- och ungdomssimmare presenterar förbundskaptenen Thomas Jansson åldrar, årskullar och långtidsplanering för internationella tävlingar, här

SSF Informerar

High performance center i simning ska startas

SSF styrelse har tagit beslut för att Hpc (High performance center) i simning, ska byggas upp och förbundskaptenen Thomas Jansson har till uppgift att tillsammans med SOK genomföra de insatser som behövs för att komma igång med verksamheten. Den kommande Hpc-verksamheten beskriver Thomas Jansson i ett arbetsdokument, här

Liknande Hpc-satsningar i Skåne, Göteborgsområdet samt Norrland vore önskvärda och något för respektive disitrikt/region att försöka realisera.