Organisation och Styrelse

VSSF Stadgar

VSSF Organisation 2016

VSSF Utlägg & Reseräkning

VSSF nominering utmärkelser - Simidrottare och/eller simidrottsledare
* Årets simidrottare och/eller simidrottsledare
* Nomineringsperiod: dec t.o.m. jan

VSSF ansökan utmärkelser - Simidrottsförening och/eller föreningsmedlem
* Ansökningsperiod: löpande under året

VSSF Utdelade utmärkelser

Minnesfonder inom VSSF distriktet

Policydokument
RF
- Dokumentbank
SSF -
Dokumentbank

VSSF Årsmöte, Ordförande- & Utvecklingskonferens 2017
- Anslaget 17 januari 2017
Datum: 18 mars
Program: Kl. 09.00 Ordföranden / Kl. 12.00 Lunch / Kl. 13.00 Årsmöte / Kl. 14-17 Utveckling
Plats: Scandic Opalen, Göteborg
Motioner: Senast 1/1 2017, se stadgar
Inbjudan med fullmakt samt röstlängd (20/2) - Word eller PDF
Anmälningslänk (20/2) - Klicka här
Valberedningens förslag (10/3) - Klicka här


Handlingar extra årsmöte 29 oktober 2016 - Anslaget 12 oktober 2016
Kungörelse

E-post till hela Styrelsen
E-post till verkställande utskott (VU)

Ordförande
Karin Rahm
Mob: 0704-61 74 72
E-post: karin.rahm@vssf.nu
Vice ordförande


Per Gustafson
Mob: 0709-87 37 49
E-post: per.gustafson@vssf.nu
Kassör

Mats Sjöqvist
Mob: 0730-39 67 71
E-post: mats.sjoqvist@vssf.nu

Ledamot

Johan Widerberg
Mob: 0703-48 77 35
E-post: johan.widerberg@vssf.nu

Ledamot

Lena Palmér
Mob: 0706-24 42 55
E-post: lena.palmer@vssf.nu

Ledamot

Ann-Christin Jarl
Mob: 0709-90 49 79
E-post: anki.jarl@vssf.nu
Ledamot Lars Sandberg
Mob: 0706-01 38 38
E-post: lars.sandberg@vssf.nu
Adj. Personal Magnus Hansson
Tel: 031-20 56 37
E-post: kansli@vssf.nu

Adj. SSF rep.
(SSF fadder VSSF)

David Lega
Mob: 0735-12 34 56
E-post: david@lega.se

Adj. SSF rep.
(SSF fadder VSSF)

Mattias Tuneskog
Mob: 0706-16 16 02
E-post: mattias.tuneskog@simforbundet.se

Adj. Utb. ansv.

Johan Runhage
Mob: 0704-54 86 80
E-Post: j.runhage@bredband.net

Revisorer

Per Olsson (VSIF utsedd revisor)
Tel: 031- 260 400
  Christer Sunrydh (VSSF Ordinarie)
Mob: 0705-22 09 02
  Monica Grote (VSSF Suppleant)
Mob: 0706-58 28 47

Valberedning
2015/2016

Ingmar Lundström (Ordf)
Frillesås
Mob: 0705-12 60 60
  Tore Holmefalk
Glommen
Mob: 0708-96 06 66
  Jonas Söderberg
Borås
Mob: 0705-73 64 72
  Ann Mårdbrink
Göteborg
Mob: 0703-78 79 91
Hedersordförande Ingmar Lundström, Frillesås
Hedersledamöter Ralph Ekberg, Göteborg
  Birgit Götenstedt, Otterbäcken
  Hans Hellbrand, Sjömarken
  Ulf Lundin, Göteborg
  Birgitta Mattsson, Mariestad
  Jerry Moberg, Alingsås
  Reine Odell, Västra Frölunda
  Bo Sandqvist, Partille

 

 

Inbjudan Årsmöte inkl utvkonf 2017.pdf (160,02 kb)