Finns intresse för Grodan utbildning?

Se över behovet av en utbildning i Grodanprogramet i din förening. Tanken är att hålla i en utbildning här i Göteborg. För Intresseanmälan och mer information läs här!

Kalender/Kalendarium

För att göra det lättare att hitta är nu kalendern uppdelad i en kalender för tävlings och lägerverksamheten inom distriktet, och ett kalendarium, där man hittar årsmöte, simting, utbildningar, etc...
Se menyalternativen ovan.

Team Future inställt

Team Future lägret är tills vidare inställt och framflyttas prel. till mitten av maj. Mer info. senare!