Varberg Falkenberg Sim söker teknikskoleansvarig och tränare.

Varberg Falkenberg Sim söker nu Dig som vill arbeta som Teknikskoleansvarig med stationeringsort Varberg, 30 tim/vecka (75%), och tillika tävlingstränare. Som Teknikskoleansvarig kommer du som din viktigaste uppgift att ansvara för crawl och medleyskolorna i föreningen vilket inkluderar ledarrekrytering och utbildning. Du kommer även att ansvara för en tävlingsgrupp samtidigt som du ska kunna stötta vår Simskoleansvarige. Läs mer!

Vårsimiaden Final

Varberg lördagen den 19 maj!', 'Nu finns Inbjudan samt en Deltagarlista/Startlista till Vårsimiaden Final i Varberg.
Tyvärr kommer det inte att vara fulla heat i alla grenar då det har varit många strykningar!
Lycka till!
Startlista (uppdaterad 18 maj kl. 16.01).
Inbjudan!

Finns intresse för Grodan utbildning?

Se över behovet av en utbildning i Grodanprogramet i din förening. Tanken är att hålla i en utbildning här i Göteborg. För Intresseanmälan och mer information läs här!

Kalender/Kalendarium

För att göra det lättare att hitta är nu kalendern uppdelad i en kalender för tävlings och lägerverksamheten inom distriktet, och ett kalendarium, där man hittar årsmöte, simting, utbildningar, etc...
Se menyalternativen ovan.