Simtinget den 26-27 augusti

Nu är det åter dags för vår gemensamma träff för att stärka västsvensk simning och få nya idéer till vår verksamhet. I år kommer vi att prata föreningsutveckling, bassängutrymme, simgymnasium, sponsring, att söka bidrag, framtidsprojekt mm. Allt med insprierande föreläsare som Micael Matsson, SK Neptun/SSFs Framtidsgrupp, Tony Leo, Marknadschef SSF, Jim Thuresson, inspiratör och coach, Föreningsutvecklare från SISU mfl.

Preliminärt program
Inbjudan

Du som inte redan anmält dig och din klubb, skynda dig att komma in med anmälan!!

VÄLKOMNA!

Nordiska Ungdomsmästerskapen


Fr v. Ebba Hellström - SK S02, Mattias Carlsson - SK Götene, Anton Lagerqvist - Göteborg Sim, Caroline Bornius - Göteborg Sim, Anders Harnebrandt - Göteborg Sim, Miranda Bånnsgård - MASS

Fina simningar av de västsvenska representanterna vid Nordiska UngdomsMästerskapen i Malmö:
Ebba Hellström (Guld 200m medley; Silver 400m medley)
Mattias Carlsson (Guld 4x100m medley, 100m ryggsim, 200m ryggsim; Silver 50m ryggsim, 200m fjärilsim)
Anton Lagerqvist (Guld 200m bröstsim, 100m bröstsim, 4x100m medley)
Caroline Bornius (Guld 50m ryggsim, 100m ryggsim, 4x100m medley, 4x100m frisim, 4x200m frisim; Silver 200m ryggsim)
Anders Harnebrandt (Silver 200m ryggsim)
Miranda Bånnsgård (Guld 50m bröstsim, 4x100m medley; Silver 50m frisim, 100m bröstsim; Brons 50m fjärilsim)

Resultat

Vill du jobba med Västsvensk simning?

Vill du vara med och föra Västsvensk simning mot fler och större framgångar?

Vi söker ny personal till kansliet i Göteborg och letar efter dig som vill arbeta med att:

Marknadsföra Västsvensk simning
Inspirera och komma med idéer
Engagera och informera våra medlemmar
Leda och genomföra projekt
Administrera vår verksamhet

Välkommen med din intresseanmälan och CV senast den 22 augusti till:
Västsvenska Simförbundet, Valhallagatan 3, 412 51 Göteborg

Frågor besvaras av:
ordförande, Ingmar Lundström, tel: 0705-126060, epost: ingmar.lundstrom@telia.com eller
vice ordförande, Anki Gustafsson, tel: 0709-415707, epost: anki@enadova.se

Hämta annonsen här

Anders söker nya vägar...

Vår kanslist Anders Meyer slutar sin tjänst på VSSF den 13 juli för att pröva på nya arbetsuppgifter.
Vi vill tacka Anders för den tid vi har haft förmånen att har honom i vår verksamhet där han har bidragit till att vi idag är ett av de bästa distrikten i Sverige! Utan Anders idéer, kunnande och noggrannhet hade det varit en mycket längre väg kvar mot målet!

Styrelsen önskar lycka till med nya arbetet och hoppas få se dig i andra roller i "simfamiljen" framöver!

Team West

SM och JSM närmar sig och nya uttagningar kommer att blia aktuella.
Simkommittén har beslutat sig för att se över uttagningskriterierna för Team West säsongen 06-07.
Fullständig redogörelse kommer att presenteras i samband med Simtingte 26-27 augusti.
Minimikraven kommer att var medalj på SM alt. JSM och/eller att tiderna är nationellt gångbara. Med anledning av att flera västsvenska simmare kommer att vara borta på landslagsuppdrag i samband med årets SM/JSM kommer deras tider att bedömas samt att ev. simmare som tar medalj kommer att värderas utifrån hur resultatet hade varit om landslagssimmare varit med vid SM/JSM.

Simkommittén
VSSF

Kerstin 'KåPe' Pettersson - Minnesfond

Med anledning av att Kerstin 'KåPe' Pettersson har lämnat oss den 8 maj har några av oss som stod henne nära för avsikt att starta en Minnesfond i hennes namn.

Fondens syfte är att göra det som KåPe alltid gjort stötta simmare i sina ambitioner att nå framgång samt att bevara/minnas KåPe även i framtiden.

Om ni vill hedra KåPe och göra det som hon alltid gjort, önskas ekonomiska bidrag istället för blommor i samband med hennes begravning till Pg. 107 36 98-1.

Ing-Marie 'Ingis' Nilsson
Glen Christiansen
Ann Linder/Christiansen