Viktig information som rör Masterstävlingar, Ukrainska simmare och Tempus Anmälan för tävlingar med yngre simmare och mixgrenar

 

Masters

Efter Svenska Simförbundets årsmöte den 24 april 2022 välkomnades den nya regeln som berör mastersimning deltagande i blandade sim- och masterssimtävlingar. Detta innebär att när ni ska rapportera in resultat i Tempus efter en tävling som mastersimmare har deltagit i så behöver ni inkomma med två separata resultatfiler. Väldigt viktigt så vi kan skilja på resultaten och läsa in de på rätt sätt för resultatstatistiken.

Ukrainska simmare

Vi får många frågor om ukrainska simmare. För hanteringen med tävlingslicens måste ni mejla results@svensksimidrott.se för att simmaren skall få en tävlingslicens. Ni behöver inkomma med namn och födelsedata på simmaren.  Svenska Simförbundet styrelse beslutade även att ukrainska simmare får tävla på våra mästerskap under 2022 om de har uppehållstillstånd men ännu inte är folkbokförda i Sverige. De kan dock inte slå några svenska rekord.

Viktigt för er som förening är att ni lägger in simmaren i ert medlemsregister. Medlemskapet brukar ju vara förknippat med en avgift till föreningen, men där gör ni som förening självklart som ni vill om ni väljer att ta ut en medlemsavgift eller ej. Däremot så kan det vara bra att skriva ett intyg eller liknande om ni väljer att inte ta ut medlemsavgift, för att bevisa medlemskapet. För att säkerställa medlemmens rättigheter och skyldigheter (att exempelvis kunna ta del av försäkringar och liknande) behöver medlemskapet vara en aktiv handling.

Nationella resultat

Vi har även fått en del frågor som berör nationella och internationella resultat när det gäller anmälningar till tävlingar för yngre simmare. De nya reglerna med mixgrenar för simmare upp till 12 år gör att de resultaten blir nationella. Arrangörer av tävlingar där man accepterar nationella resultat som anmälningstider måste välja det som inställning (Resultattyp) när tävlingen läggs upp i Tempus Anmälan.

Komplettera uppgifter

Vi har nu under ca två års tid försökt få föreningarna att komplettera sina personnummer med de fyra sista siffrorna i Tempus. Vi vill tacka alla de föreningar som gjort sin del. Men det saknas fortfarande kompletta uppgifter för 30 % av simidrottarna med status aktiv. Hjälp till nu att få in den sista knappa tredjedelen. Anledningen till att vi vill ha in kompletta uppgifter är att vi har problem med att en simidrottare förekommer i registret mer än en gång.

 

Med vänliga hälsningar

Svensk Simidrott

Uttagningar Team West 2022

 

VSSF har tagit ut simmare till följande Team West aktiviteter under vår/sommar 2022. VSSF subventionerar dessa simmare med ca 50% av kostnad för respektive aktivitet. Kallelse med mer information skickas ut till berörda föreningar/simmare.

Mare Nostrum Barcelona 25-26 maj

Uttagning: minst 700 FINA-poäng i 50m bassäng under period 2021/06/30-2022/04/12 samt minst 2 kval till tävlingen:

Uttagna simmare:

 

Sofia Åstedt

ELFSBORG

Robin Andreasson

MASS

Thilda Häll

ELFSBORG

Anes Cavka

ELFSBORG

Lucie Hanquet

GÖTEBORG

Felix Jedbratt

MASS

Hilja Schimmel

FALKÖPING

Melker Olsson

ELFSBORG

Moa Bergdahl

SK LAXEN

Elliot Olsson

ELFSBORG

Lina Dahlgren

KUNGSBACKA

 

 

Matilda Stenberg

ELFSBORG

 

 

Sally Olsson

ELFSBORG

 

 

 

Filmanalys Kungsbacka 14 maj

Uttagning: 10 flickor/pojkar juniorer (födda 2003 eller senare) med högsta FINA-poäng i 25m eller 50m bassäng under period 2021/06/30-2022/04/12 som ej är uttagna till Mare Nostrum-tävlingen.

Uttagna simmare:

Oscar Bjering

SK LAXEN

Sofia Abrahamsson

UDDEVALLA

Charlie Skoglund Macmillan

ELFSBORG

Kerstin Landahl

SKÖVDE SS

Max Swegmark

MASS

Lina Nielsen

UDDEVALLA

Hektor Kvarnlöf

KUNGSBACKA

Karin Widerberg

SK LAXEN

Erik Olsson

SK LAXEN

Amanda Cederqvist

GÖTEBORG

Måns Evertsson

MASS

Johanna Edgren

GÖTEBORG

Arvid Kvorning

VARBERG

Stella Warborn

VARBERG

Leon Rössger

UDDEVALLA

Filippa Sjögren

VARBERG

Gustaf Wänt

KUNGSBACKA

Sara Nyqvist

KUNGSBACKA

Alexander Johansson

KUNGSBACKA

Agnes Holmblad

ELFSBORG

*RIG-simmare har redan genomfört analysen och avstår sina platser. Vid ev återbud försöker vi ta in reserver i ”turordning” till denna aktivitet.

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för 2021 skall vara inne senast 30 april 2022

Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen (resultat- och balansräkning) samt undertecknad revisionsberättelse för 2021 sänds in som wordfil/pdf-fil via e-post till josefin.lillhage@svensksimidrott.se  och kansli@vssf.nu eller bifogas i den digitala årsrapporten som sänds in via IdrottOnline

Inkommer inte verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen och den digitala årsrapporten senast 30 april, 2022, debiteras en förseningsavgift om 500 kronor.

Årsrapporten, tidigare benämnd "föreningsrapport" administreras via Riksidrottsförbundets IdrottOnline. Information om hur årsrapporten ska administreras har sänts ut via e-post till föreningarna den 24 februari.

Hälsningar 

Marina
VSSF Kansli

Distanscupen 2021-2022 resultat

Distanscupen är klar för denna gång. Totalt har 379 simmare från 10 klubbar deltagit i de fyra distanserna. 

Distanscupen 2021_2022- pristagare

Resultat Distanscupen 2021_2022- FINA

Delresultat hittar ni på hemsidan under fliken Simning och Distanscupen.

Debiteringar för deltagaravgifterna kommer att skickas ut och därefter skickar vi ut prispengarna till respektive simklubb.

BRA JOBBAT ALLA SIMMARE!

Och ett extra tack till Åsa Billström som har sammanställt resultaten i Tempus!

 

 

PÅMINNELSE - VSSF ÅRSMÖTE 21 mars

Härmed kallas medlemsorganisationerna inom Västsvenska Simförbundet till årsmöte.

 

Datum:              Måndagen den 21 mars

Plats:                 Digitalt möte via Microsoft Teams

Tid:                     Kl. 19.00 – 19.05                         Närvaroregistrering

                           Kl. 19.05 – 20.00                         Årsmötesförhandlingar.

Anmälan:

  • Anmäl dig här , senast fredagen den 18/3.
    - Tillgång till årsberättelsen digitalt.
    - Var noga med att er e-postadress i anmälan är korrekt inskriven.
  • Utskick av möteslänk till MS Teams sker senast 20/3.

Kallelse Årsmöte 2022 (inkl föredragningslista, röstlängd och fullmakt)

Valberedningens Förslag inför årsmötet 2022

VÄLKOMNA!

UGP 2 (50m) i Varberg 12-13 mars

Pga. många anmälningar till UGP 2 i Varberg ser vi oss tvungna att göra vissa ändringar i programmet. 
Åldersklassen 18+, som inte är en UGP klass och utöver det ordinarie fastställda UGP programmet, kommer därmed att strykas helt.
Beslutet är taget i enlighet med SSFs riktlinjer och vår inbjudan där vi gjorde reservation för begränsningar.

Vi kommer även att ta bort prisutdelningarna. Priserna kommer var och en att få hämta ut vid ett speciellt prisbord när resultatlistan är klar.
PM kommer att skickas ut inom kort.

Hälsningar

VSSF Tävlingskommitté

 

Giltighetstid funktionärskort förlängd till 2023-03-31

I januari 2021 kom det ut ett meddelande angående funktionärskorten och deras giltighetstid - här kommer en liten påminnelse:

Nuvarande funktionärskort i simning gäller t.o.m. 2022-03-31. FINA har meddelat att sin Technical Congress till maj 2022. Beslut om eventuella ändringar i simregler (kapitel 4 i SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser) tas i detta forum.

Pga av detta har regelkommittén därför beslutat följande:
− att giltighetstiden för nu gällande funktionärskort i simning förlängs till 2023-03-31.
− att nästa nationella regelmöte kommer att arrangeras hösten 2022. 

Funkkort förlängs