Utbildningsstöd 2022-2023 - nya riktlinjer

Nytt för i år när det gäller Utbildningsstödet är att det utbetalas per automatik för alla kurser som arrangeras inom Svensk Simidrotts regi. Utbetalning erhålls inom ca 1-3 månader efter avslutad kurs. Föreningar behöver alltså inte skicka in någon ansökan för att erhålla bidraget. Bidrag beviljas dock endast för deltagare som varit närvarande och blir registrerade som godkända på kursen inom 3 månader efter avslutad kurs!

Ansökan för SISU-kursen "Grundutbildning för tränare" görs som innan i IdrottOnline!

Läs mer under fliken Utbildningsstöd här.

Projektstödet är också öppet för ansökningar:

”Projektstöd IF för barn-ungdomsidrott” för perioden 2022-2023 är också öppen.

Syftet med projektstödet denna omgång är att skapa förutsättningar för alla simidrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år.

I denna period kan man söka stöd inom dessa tre områden:

 • Uppstart, rekrytering och inkludering
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
 • Utbildning via förbundet

Ni hittar all information om Projektstödet IF här.

VSSF ÅRSMÖTE 2022

Härmed kallas medlemsorganisationerna inom Västsvenska Simförbundet till årsmöte.

 

Datum:              Måndagen den 21 mars

Plats:                 Digitalt möte via Microsoft Teams

Tid:                     Kl. 19.00 – 19.05                         Närvaroregistrering

                           Kl. 19.05 – 20.00                         Årsmötesförhandlingar.

Anmälan:

 • Anmäl dig här , senast fredagen den 18/3.
  - Tillgång till årsberättelsen digitalt.
  - Var noga med att er e-postadress i anmälan är korrekt inskriven.
 • Utskick av möteslänk till MS Teams sker senast 20/3.

Kallelse Årsmöte 2022 (inkl föredragningslista, röstlängd och fullmakt)

VÄLKOMNA!

Uttagna simmare till Team Future 22-24 april 2022

Nu äntligen kan vi presentera de som blivit uttagna till Team Future som kommer att hållas i Borås 22-24 april.

Syftet med lägret är att de främsta simmarna i distriktet skall få träffas och träna tillsammans, som en del av Västsvensk simnings framtid.

Vi presenterar nu de som blivit uttagna och i början av vecka 7 kommer respektive klubb att få en inbjudan med mer information samt anmälningsblankett.
Sista anmälningsdag är 25 februari. 

 

Förklaring uttagningar:

Fina poäng efter grenar (man blir uttagen på max 1 gren)
Plus 2 tider efter fina poäng på 100-1500m

 

Utbildningar för 2022

Nu har vi äntligen vågat fastställa alla datum för utbildningar under 2022. Vi har väntat med tanke på pandemin men tror och hoppas att vi nu skall kunna genomföra de utbildningar har inplanerat.

 SIMIDROTTSLEDARE

SIL 1 – kursen är redan startad och den fysiska delen har blivit flyttad till 23–24 april i Göteborg.
SIL 2 – Fysisk träff kommer att bli den 14–15 maj och i Skövde, Scandic Billingen och Skövde Arena - sista anmälningsdag 11 mars.
SIL 3 - Fysisk träff kommer att bli den 20–21 augusti i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag 20 juni.
SIL 4 – Fysisk träff kommer att bli den 5–6 november i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag 5 september.
SIL 5 – Fysisk träff kommer att bli den 7–8 januari 2023 i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag 5 november.


SIMLÄRARUTBILDNING – ersätter SI 2–8

Kursen är uppdelad i 2 delar och man kan välja att gå bara den första delen och sedan vänta med del 2. Dock är att föredra att gå kurserna inom 1 år.
Vill man gå bägge kurser efter varandra så går man in och anmäler sig på två länkar för att säkra en plats.
Godkänd blir man efter att ha gått bägge delar.

Del 1 – Fysisk träff 9–10 april i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag är 27 februari.
Del 2 - Fysisk träff 14–15 maj i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag är 15 mars.


SI 7–13

Kursen är uppdelad i 3 delar. Två fysiska träffar under två och en digital genomgång under två dagar.
Samtliga delar skall genomgås för att bli godkänd.

Del 1 – Fysisk träff 29–30 oktober i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag är 22 augusti.
Del 2 – Digital träff – i slutet av november – bestäms i samråd med deltagarna.
Del 3 - Fysisk träff 7–8 januari i Skövde, Scandic Billingen och Skövde Arena.


Samtliga kurser börjar med ett digitalt Webintro – se utbildningsplan för datum.

All information och anmälningslänkar hittar ni på vår hemsida – www.vssf.nu – utbildningar VSSF.nu | Utbildning

Hälsningar 
VSSF Utbildningskommitté

 

Riktlinjer för tävlingar i barnidrott inom Svensk Simidrott

Inom ramen för Svenska Simidrotts långsiktiga Strategi 2025 har ett av arbetsområdena under senaste verksamhetsinriktningen varit att utveckla tränings- och tävlingsformer för olika ambitions- och utvecklingsnivåer.

Utgångspunkten för detta arbete har varit såväl Barnkonvention som RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. 

Efter inriktningsbeslut från styrelsen i juni 2021 har samtliga distrikt och dess föreningar informerats och kunnat inkomma med synpunkter på förslaget. Mot bakgrund av en sammanvägd bedömning av höstens förankringsarbete har styrelsen den 27 januari tagit beslut om nya riktlinjer för tävlingar för barn.

 Riktlinjer för tävlingar i barnidrott inom Svensk Simidrott

 För barn 12 år och yngre ska tävlingsverksamhet utformas så att:

 • Individens utveckling är i fokus och inte jämförande resultat
 • Alla som vill delta i en tävling ska kunna göra det
 • Resande till tävlingar minimeras
 • Resultatlistor endast presenteras i bokstavsordning oavsett resultat eller kön
 • Tävlingar bör genomföras med mixade klasser, dvs utan könsindelning
 • Alla former av seriesystem påbörjas från det år individen fyller 13 år
 • Simidrottare kan tas ut till landslagsverksamhet från det år individen fyller 13 år
 • Simidrottare kan delta i nationella mästerskap för seniorer och juniorer från det år
  individen fyller 13 år
 • Simidrottare som är 12 år eller yngre kan delta i nationella mästerskap för ungdom, men får då inte rangordnas i en resultatlista

Dessa riktlinjer gäller från och med 1 februari 2022, där våren 2022 kommer att vara en övergångsperiod. Svensk Simidrott kommer under våren att genomföra ytterligare utvecklande arbete med den praktiska implementationen av regler för våra olika simidrotter. Det gäller bland annat frågor om Tempus, licensiering och specifika regler för tävlingar och matcher. I möjligaste mån bör dock riktlinjerna ligga till grund för barnidrotten inom Svensk Simidrott redan från början av året.

Vid frågor hör gärna av er till barn- och ungdomsansvarig Erika Meeker på 010-476 53 16 eller erika.meeker@svensksimidrott.se

Distanscupen resultat omgång 3

Här kommer resultaten från omgång 3 på Distanscupen. De är registrerade i Tempus och godkända.
Nästa distans att simma är 400 m frisim och perioden för detta är v.5 och v.6. Anmälningsfiler finns i Tempus, en för de simmare som simmar i 25 m bassäng och en för 50 m.

Resultat Distanscupen 1500 m 25 bassäng

Resultat Distanscupen 1500 m 50 bassäng

Ber alla föreningar att verkligen använda sig av Resultatmallen - underlättar den manuella administrationen med alla tider och genom detta minska risken för fel!

Tack och bock på förhand.

 

Mvh Åsa Billström

 

Inriktningsbeslut och förslag på simtävlingar för barn

Stort tack för att ni har engagerat er i frågan kring inriktningsbeslutet och förslagen på simtävlingar för barn. Distriktens och simidrottsföreningarnas synpunkter är värdefulla i det fortsatta arbetet framåt. Vi har nu sammanställt samtliga synpunkter och diskuterat dem i arbetsgruppen och i Svenska Simförbundets styrelse och ämnar ta upp frågan för beslut i styrelsen i slutet av januari. Därefter kommer beslutet att kommuniceras på hemsidan och via våra utvecklingskonsulenter.

Har ni frågor så hör av er till mig.

Erika Meeker
-----------------------------------------------------------------------------
Verksamhetsutvecklare för barn och ungdom
Svensk Simidrott
Erika.Meeker@svensksimidrott.se 
Tel: 010-476 53 16

 

Utbildningar i WG2, ARES och Quantum våren 2022

Välkommen till vårens digitala utbildningar 2022 i WinGrodan 2 och tidtagning med ARES eller Quantum!

Vid ett tillfälle kommer vi förevisa hur SuperLive fungerar ihop med WinGrodan 2, så ni kan streama era tävlingar framöver.

WinGrodan 1 tas ur bruk

Under januari 2022 planerar vi att WinGrodan 1 kommer tas ur bruk. Därför är det viktigt att ni så snart som möjligt går över och börjar använda WinGrodan 2, för att inte vara oförberedda när WinGrodan 1 slutar fungera. Ett bra sätt att snabbt och enkelt komma in i programmet WinGrodan 2 är att gå någon eller några av våra utbildningar som arrangeras under våren 2022.

 

Digitala utbildningar

På grund av den pågående pandemin, så kommer vi fortsätta med digitala utbildningar. Om ni önskar en fysisk utbildning, så ber vi er kontakta oss.
Utbildningarna är öppna för alla som tillhör en förening som använder WinGrodan 2 eller något av de tidtagningssystem som vi erbjuder.

Upplägg och priser

 • WinGrodan 2
  Utbildningen finns i tre varianter och är på tre timmar:
  * En överskådlig genomgång av hela WG2 programmet
  * Arbetet före och efter en tävling
  * Arbetet under en tävling
 • Tidtagningsutbildning
  Utbildningen finns i två varianter och är på två timmar:
  * ARES tidtagning
  * Quantum tidtagning
 • Förevisning av SuperLive med WinGrodan 2
  Vi håller en kvällsförevisning på en timme under våren, där vi visar hur SuperLive fungerar tillsammans med WinGrodan 2, så att ni kan streama era tävlingar framöver.
 • Minst fyra deltagare måste vara anmälda för att en utbildning ska genomföras.
 • Priset för en utbildningsplats är 400 kr (exkl. moms) och det är föreningen som deltagaren representerar som faktureras av oss.
  Förevisningar av SuperLive med WinGrodan 2 är kostnadsfri, men vi är tacksamma om ni anmäler er i förväg, eftersom förevisningen inte genomförs om färre än fyra deltagare är anmälda.

Anmälan

Anmälan ska helst göras minst en vecka före utbildningsstart via nedanstående formulär:

Gå till anmälan

Ungefär en vecka före utbildningsstart, skickas inbjudan och länk till den digitala utbildningen till de som anmält sig.
Eventuellt förhinder ska meddelas före utbildningsstart. I annat fall kommer föreningen ändå faktureras för anmäld utbildningsdeltagare.

Utbildning Datum Tid
WG2 Genomgång av hela programmet 22 januari (lördag) 09:00-12:00
WG2 Arbetet före och efter en tävling 23 januari (söndag) 09:00-12:00
WG2 Arbetet under en tävling 23 januari (söndag) 13:00-16:00
WG2 Genomgång av hela programmet 31 januari (måndag) 18:00-21:00
WG2 Arbetet före och efter en tävling 07 februari (måndag) 18:00-21:00
WG2 Arbetet under en tävling 14 februari (måndag) 18:00-21:00
ARES tidtagning 23 februari (onsdag) 18:00-20:00
WG2 Genomgång av hela programmet 08 mars (tisdag) 18:00-21:00
WG2 Arbetet före och efter en tävling 15 mars (tisdag) 18:00-21:00
WG2 Arbetet under en tävling 22 mars (tisdag) 18:00-21:00
Quantum tidtagning 30 mars (onsdag) 18:00-20:00
WG2 med SuperLive 07 april (torsdag) 18:00-19:00
WG2 Genomgång av hela programmet 23 april (lördag) 09:00-12:00
WG2 Arbetet före och efter tävling 24 april (söndag) 09:00-12:00
WG2 Arbetet under en tävling 24 april (söndag) 13:00-16:00

 

Tveka inte att kontakta oss vid frågor, för mer information eller om ni vill boka in en egen enskild digital eller fysisk utbildning för er förening. Vi hjälper er att utforma utbildningen utifrån era behov. 

Kontakta oss på:
Supportsidan: https://support.iccmediasport.com
E-post: info@iccmediasport.com
Telefon: 08-120 160 40