Anders söker nya vägar...

Vår kanslist Anders Meyer slutar sin tjänst på VSSF den 13 juli för att pröva på nya arbetsuppgifter.
Vi vill tacka Anders för den tid vi har haft förmånen att har honom i vår verksamhet där han har bidragit till att vi idag är ett av de bästa distrikten i Sverige! Utan Anders idéer, kunnande och noggrannhet hade det varit en mycket längre väg kvar mot målet!

Styrelsen önskar lycka till med nya arbetet och hoppas få se dig i andra roller i "simfamiljen" framöver!

Team West

SM och JSM närmar sig och nya uttagningar kommer att blia aktuella.
Simkommittén har beslutat sig för att se över uttagningskriterierna för Team West säsongen 06-07.
Fullständig redogörelse kommer att presenteras i samband med Simtingte 26-27 augusti.
Minimikraven kommer att var medalj på SM alt. JSM och/eller att tiderna är nationellt gångbara. Med anledning av att flera västsvenska simmare kommer att vara borta på landslagsuppdrag i samband med årets SM/JSM kommer deras tider att bedömas samt att ev. simmare som tar medalj kommer att värderas utifrån hur resultatet hade varit om landslagssimmare varit med vid SM/JSM.

Simkommittén
VSSF

Kerstin 'KåPe' Pettersson - Minnesfond

Med anledning av att Kerstin 'KåPe' Pettersson har lämnat oss den 8 maj har några av oss som stod henne nära för avsikt att starta en Minnesfond i hennes namn.

Fondens syfte är att göra det som KåPe alltid gjort stötta simmare i sina ambitioner att nå framgång samt att bevara/minnas KåPe även i framtiden.

Om ni vill hedra KåPe och göra det som hon alltid gjort, önskas ekonomiska bidrag istället för blommor i samband med hennes begravning till Pg. 107 36 98-1.

Ing-Marie 'Ingis' Nilsson
Glen Christiansen
Ann Linder/Christiansen

DM/JDM

Samling Funktionärer
Fredag  18:00 Kaféet
Lördag  09:30  Kaféet
Lördag 16:30 Kaféet
Söndag 08:30 Kaféet
Söndag 15:30 Kaféet


Förhoppningsvis kan jag ordna fri parkering till er som är funktionärer, kontakta mig på mobiltelefon 0706-654 645 då ni kommer till Valhallabadet.

Anders

Västsvenska cupen

Andra omgången genomfördes i Trollhättan 7:e maj.
Resultat och poängställning hittar du här.