Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för 2021 skall vara inne senast 30 april 2022

Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen (resultat- och balansräkning) samt undertecknad revisionsberättelse för 2021 sänds in som wordfil/pdf-fil via e-post till josefin.lillhage@svensksimidrott.se  och kansli@vssf.nu eller bifogas i den digitala årsrapporten som sänds in via IdrottOnline

Inkommer inte verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen och den digitala årsrapporten senast 30 april, 2022, debiteras en förseningsavgift om 500 kronor.

Årsrapporten, tidigare benämnd "föreningsrapport" administreras via Riksidrottsförbundets IdrottOnline. Information om hur årsrapporten ska administreras har sänts ut via e-post till föreningarna den 24 februari.

Hälsningar 

Marina
VSSF Kansli

PÅMINNELSE - VSSF ÅRSMÖTE 21 mars

Härmed kallas medlemsorganisationerna inom Västsvenska Simförbundet till årsmöte.

 

Datum:              Måndagen den 21 mars

Plats:                 Digitalt möte via Microsoft Teams

Tid:                     Kl. 19.00 – 19.05                         Närvaroregistrering

                           Kl. 19.05 – 20.00                         Årsmötesförhandlingar.

Anmälan:

 • Anmäl dig här , senast fredagen den 18/3.
  - Tillgång till årsberättelsen digitalt.
  - Var noga med att er e-postadress i anmälan är korrekt inskriven.
 • Utskick av möteslänk till MS Teams sker senast 20/3.

Kallelse Årsmöte 2022 (inkl föredragningslista, röstlängd och fullmakt)

Valberedningens Förslag inför årsmötet 2022

VÄLKOMNA!

VSSF ÅRSMÖTE 2022

Härmed kallas medlemsorganisationerna inom Västsvenska Simförbundet till årsmöte.

 

Datum:              Måndagen den 21 mars

Plats:                 Digitalt möte via Microsoft Teams

Tid:                     Kl. 19.00 – 19.05                         Närvaroregistrering

                           Kl. 19.05 – 20.00                         Årsmötesförhandlingar.

Anmälan:

 • Anmäl dig här , senast fredagen den 18/3.
  - Tillgång till årsberättelsen digitalt.
  - Var noga med att er e-postadress i anmälan är korrekt inskriven.
 • Utskick av möteslänk till MS Teams sker senast 20/3.

Kallelse Årsmöte 2022 (inkl föredragningslista, röstlängd och fullmakt)

VÄLKOMNA!

SSF Årsmöte 2020

Hej,

Den 12 september kommer årets Simförbundsmöte att arrangeras digitalt. Kallelse, röstlängd, fullmakt och uppdaterad information om Simförbundsmötet 2020 hittar ni nu här. 

Varmt välkomna!
MVH SSF via VSSF

VSSF Årsmöte

Hej,

VSSF genomförde årsmötet 2020 digitalt den 8 juni via Microsoft Teams.

Årsmötet inleddes av Per Gustafson som hälsade alla välkomna och lämnade därefter över till mötets ordförarande Ingmar Lundström.

Föredragningslistan gicks igenom och från den kan vi notera följande:

* VSSF utmärkelser 2019 med utdelning DM/JDM (25m) 2020
   - Årets simidrottare: Erik Persson, Kungsbacka SS
   - Årets simidrottsledare: Presenteras i augusti via hemsidan och sociala medier
   - Årets förening: SK Elfsborg
   - KåPe:s minnesfond: Trine Forss, Skövde SS

* Verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen godkändes och med revisionsberättelsen lades dessa till handlingarna.

* Val av förtroendeposter:
   - Ordförande (1 år): Per Gustafson
   - Ledamot (2 år): Anna-Karin Josefson
   - Ledamot (2 år): Lars Sandberg
   - Ledamot (2 år): Mats Sjöqvist
   - Ledamot (2 år): Åsa Laveno
   - Kvarstående ledamöter (1 år):
     Johan Widerberg, Karin Rahm, Lena Palmér och Pierre Johansson Hilbert

* Val av revisorer:
    - Extern revisor: Per Olsson
    - VSSF revisor: Christer Sunrydh
    - VSSF revisor suppleant: Börje Bengtsson

* Val av valberedning
    - Ordförande: Ingmar Lundström
    - Ledamot: Jonas Söderberg
    - Ledamot: Marlene Larsson
    - Ledamot: Ulrike Feldhusen

* Mötet avslutades med digitala blommor till mötesordföranden 

MVH VSSF

Kallelse VSSF Digitala Årsmöte 2020

Hej,

Med anledning av osäkerheten kring coronavirusets spridning beslutade styrelsen för VSSF att ställa in/flytta fram, det planerade årsmötet 21/3 och har nu bestämt ett nytt datum – 8/6. Du som redan är anmäld, är automatiskt anmäld till den 8 juni. Om du inte kan vara med då, meddela det i så fall till kansli@vssf.nu.

Anmäl nya ombud senast den 5 juni.

VSSF kallar medlemsföreningar till digitalt årsmöte, 8/6 2020.

Kallelse

Anmälan

Valberedningens förslag 

Med vänlig hälsning
VSSF Styrelse

VSSF styrelseinformation per den 7 maj

Hej,

VSSF styrelse hade styrelsemöte via MS Teams den 7 maj och följande vill vi meddela er:

 • VSSF:s Årsmöte 2020 kommer att genomföras måndagen den 8 juni via MS Teams, kallelse kommer inom kort.
 • VSSF:s Simidrottsforum Väst 2020 är inställt.
 • VSSF:s kommer att starta upp ett nätverk för simkunnighet och parasimning.
 • VSSF:s kansli är semesterstängt 13-17 maj.

VSSF rekommenderar er också att ta del av följande SSF information:
11/5 – Går ni som förening i funderingar kring att arrangera sommarsimskola?.
11/5 – Veckans utbildningstips – webbföreläsning.
8/5 – Ny sammanställning av de stöd som kan sökas på grund av Covid-19.
8/5 – Masters-EM flyttat till maj 2021.
7/5 – Simkunnighetsnätverk.
7/5 – Möjligheter för föreningar att söka kompensationsstöd.
5/5 – Säsongs- och tävlingsplanering 2021-2024 (simning).
4/5 – Veckans utbildningstips - landträning.
29/4 – Föreningar kan ansöka om kompensationsstöd.
29/4 – Vansbrosimningen ställs in.

MVH // VSSF

VSSF styrelseinformation per den 15 april

Hej,

VSSF styrelse hade styrelsemöte via telefon den 14 april och följande vill vi meddela er:

 • VSSF har förändrat VSSF listan över Klärkare (utbildare) samt Huvudfunktionärer, se här.
 • VSSF undersöker förutsättningarna för att kunna arrangera Årsmötet via MS Teams, under en vardagskväll i slutet av maj.
 • VSSF arbetar med att fram ett ”levande” Årshjul via Plandisc, denna kommer att ersätta distriktskalendern på hemsidan. - Detta i ett led för att kunna dela ”ringar”, med SSF och simidrottsföreningar i framtiden.
 • VSSF uppdaterar ”Sanktionsbeslut för tävlings- och distriktsfunktionärsutbildningar” till att: 1) Följa Svenska Simförbundets utbildningsrestriktioner, läs mer här. 2) Gällande praktikperioden, bortser vi från 6 månaders perioden i dagsläget och förlänger den t.o.m. 2020-12-31.

VSSF rekommenderar er också att ta del av följande SSF information:
SSF information 14/4 - Veckans utbildningstips - webbföreläsning.
SSF information 14/4 - Passa på och simma 5K.
SSF information 9/4 - Föreläsningar via länk.
SSF information 8/4 - Möjlighet till stöd för att bibehålla verksamhet under coronatiden.

MVH VSSF