Årsrapport 2016 och verksamhets- samt förvaltningsberättelse 2015

Till SSF:s föreningar

Bifogat finns information om hur 2016 års årsrapport (avseende verksamhet 2015) ska fyllas i och sändas till Svenska Simförbundet, senast 30 april, 2016.

Årsrapporten administreras via Riksidrottsförbundets IdrottOnline och för att göra detta behövs administratörsinloggning till IdrottOnline. Saknar föreningen detta, så vänder ni er till RF:s helpdesk och begär registrering av huvudadministratör via webbformulär http://idrottonline.se/Arendeformular-forening/ eller om byte av huvudadministratör är aktuellt då denne inte längre är verksam i föreningen.
(se mer info i bifogad pdf-fil).

För kontakt med IdrottOnlines support, sehttp://idrottonline.se/Support/Kontaktaoss-Foreningar/

För frågor gällande årsrapporten, var vänlig kontakta undertecknad (ej vecka 11-12, ledig för semester)

Ber er också notera!
Simföreningens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse(resultat- och balansräkning, revisionsberättelse) för 2015 sänds också in senast 30 april, 2016, till Svenska Simförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm. Båda dokumenten kan bifogas som pdf-fil eller wordfil i årsrapporten men kan också bifogas som filer i e-post till lars.modin@svensksimidrott.se

Inkommer inte verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen och föreningsrapporten senast 30 april, 2016, debiteras en förseningsavgift om 500 kronor.

Genomför ni årsmöte i nära anslutning till 30 april eller därefter och behöver viss respit, kontakta lars.modin@svensksimidrott.se och begär anstånd med att sända in verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse. Årsrapport ska däremot sändas in senast 30 april, 2016 oberoende av när årsmötet genomförs.

hälsar
Lars Modin, Svenska Simförbundet – Swedish Swimming Federation

Hej,
VSSF ber er också notera att er verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse (res och balans) för 2015 skall även skickas in till VSSF via e-post (wordfil/pdf-fil).
Passa även på att uppdatera era e-postadresser till: Föreningen, Ordförande, Kassör, Huvudtränare, Funktionärsansvarig, Tävlingsansvarig samt Utbildningsansvarig.

MVH VSSF

VSSF utvecklingskonferens & årsmöte 2015

Hej,

Här kommer en liten rapport från VSSF utvecklingskonferens & årsmöte 2015, den 28 mars.

Utvecklingskoferensen
Sportfront
- Informerade om Projektet lugnt vatten.
Västsvenska Idrottsförbundet
- Informerade om hur långt Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet har kommit med Riksidrottsuniversitetet i Göteborg.
Svenska Simförbundet
- Informerade om Distriktsutvecklingen.

Årsmötet
Utmärkelser för 2014
Årets stjärnskott (delas ut på DM/JDM/UGP 3)
Ida Swegmark, Mölndals ASS & Teodor Widerberg, SK Laxen
Årets prestation
Anna Karin Josefson, Varbergs Sim (delas ut på simidrottstinget) & Adam Paulsson, SK Elfsborg (delas ut på DM/JDM/UGP 3).
Årets ledare (delas ut på simidrottstinget)
Clara Goksör, SIK Göteborg & Glen Christiansen, Göteborg Sim - Svensk Simidrott - Swimming without borders.
Årets förening (delas ut på DM/JDM/UGP 3)
Föreningen Uddevalla Sim
KåPe minnesfond (delas ut på DM/JDM/UGP 3)
Erik Persson, Kungsbacka SS

Val av ordförande
Niclas Sjöberg (Skövde SS)

Val av ledamot för en tid av två år
Karin Rahm (Mölndals ASS) - omval
Johan Widerberg (SK Laxen) - omval
Lena Palmér (SIK Göteborg) - nyval
Per Gustafson (Föreningen Uddevalla Sim) - nyval

Ledamöter med ett år kvar
Helen Johansson (Kungsbacka SS
Annelie Palmqvist (Föreningen Varberg Sim)
Mats Sjöqvist (Trollhättans SS)
Peter Svanberg (SK S02)

Val av revisorer samt suppleant för en tid av ett år
Christer Sunrydh - VSSF revisor
Per Olsson - Västsvenska Idrottsförbundets kontrollrevisor
Monika Grote - VSSF revisor suppleant

Val av valberedning för en tid av ett år
Ingmar Lundström, ordförande
Ann Mårdbrink
Jonas Söderberg
Tore Holmefalk

VSSF avtackade avgående styrelseledamöterna
Ann Mårdbrink och Thore Arnesen för sin tid i styrelsen.


MVH VSSF styrelse

Föreningsrapport 2015 och verksamhets- samt förvaltningsberättelse 2014

" Till SSF:s föreningar

Bifogat finns information om hur 2015 års föreningsrapport (avser verksamhet 2014) ska fyllas i och sändas till Svenska Simförbundet, senast 30 april, 2015.

Föreningsrapporten administreras via Riksidrottsförbundets IdrottOnline och för att göra detta behövs administratörsinloggning till IdrottOnline. Saknar föreningen detta, så vänder ni er till RF:s helpdesk och begär registrering av huvudadministratör via webbformulär http://idrottonline.se/Arendeformular-forening/ eller om byte av huvudadministratör är aktuellt då denne inte längre är verksam i föreningen. Se info i SSF Föreningsrapport_2015

För kontakt med IdrottOnlines support, se
http://www1.idrottonline.se/IdrottOnline/Strukturtom2011/Supportonline/Supportonline/ 

För frågor gällande föreningsrapporten, var vänlig kontakta undertecknad (ej vecka 11, ledig för semester)

Ber er också notera!
Simföreningens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse(resultat- och balansräkning) för 2014 sänds också in senast 30 april, 2015, till Svenska Simförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm. Båda dokumenten kan bifogas som pdf-fil eller wordfil i föreningsrapporten men kan också bifogas som filer i e-post till lars.modin@simforbundet.se 

Inkommer inte verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen och föreningsrapporten senast 30 april, 2015, debiteras en förseningsavgift om 500 kronor.

Genomför ni årsmöte i nära anslutning till 30 april eller därefter och behöver viss respit, kontakta lars.modin@simforbundet.se och begär anstånd med att sända in verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse. Föreningsrapport ska däremot sändas in senast 30 april, oberoende av när årsmötet genomförs.

MVH Lars Modin, Svenska Simförbundet "


Hej,

VSSF ber er också notera att er verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse (res- o balansräkning) för 2014, skall även skickas in till VSSF via post eller wordfil/PDF-fil.

Passa även på att uppdatera era E-postadresser till: Föreningens officiella, Ordförande, Kassör, Huvudtränare, Funktionärsansvarig, Tävlingsansvarig samt Utbildningsansvarig.


MVH VSSF

Påminnelse rapporter till SSF och VSSF

Hej,

Här kommer en påminnelse angående:

" Senast 30 april, 2014, ska föreningsrapport för 2014 och verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse för 2013, vara Svenska Simförbundets kansli tillhanda.

Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen (resultat- och balansräkning) kan också sändas in som wordfil/pdf-fil via e-post till lars.modin@simforbundet.se

Inkommer inte verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen och föreningsrapporten senast 30 april debiteras en förseningsavgift om 500 kronor.

Föreningsrapporten administreras via Riksidrottsförbundets IdrottOnline. Information om hur föreningsrapporten ska administreras har sänts ut via e-post till föreningarna den 17 februari se här


VSSF skall också tillsändas verksamhetsberättelsen samt förvaltningsberättelsen (resultat- och balansräkningen) för 2013, senast 30 april via wordfil/pdf-fil till kansli@vssf.nu

MVH SSF & VSSF "

VSSF utmärkelser för 2013

Hej,

VSSF tillkännagav på årsmötet den 29 mars att följande personer tilldelades nedanstående utmärkelser:

Årets stjärnskott: Christoffer Carlsen, Mölndals ASS
Årets prestation: Erik Persson, Kungsbacka SS
Årets ledare: Misja Klevstig, Mölndals ASS
Årets förening: Föreningen Uddevalla Sim
KåPes minnesfond: Erik Persson, Kungsbacka SS

Motiveringarna hittar ni här samt utmärkelserna kommer att utdelas på DM/JDM 50m i Borås den 7 juni.

VSSFs styrelse har inför framtida VSSF utmärkelseansökningar beslutat att tilldela en kvinnlig samt manlig utmärkelse i följande kategorier; stjärnskott, prestation samt ledare! Vi vill också göra er uppmärksamma på att ni kan söka andra förtjänstutmärkelser hos VSSF samt Svenska Simförbundet (§ 191 samt ansökningsblankett)!

MVH VSSF

VSSF Årsmöte

Hej,

Idag den 29 mars hade VSSF Utvecklingskonferens och Årsmöte.

På utvecklingskonferensen var agendan förbundstävlingar och medarrangörsregler, motion och hälsa samt varumärket svensk simidrott.
Bra diskussioner samt samverkansutbyte skedde mellan deltagarna.

Årsmötet löpte i god anda och följande styrelse för verksamhetsåret 2014 valdes:

Ordförande: Niclas Sjöberg (Skövde SS)
Omval 2 år: Annelie Palmqvist (Varberg Sim), Peter Svanberg (SK S02), Helene Johansson (Kungsbacka SS) och Mats Sjöqvist (Trollhättan SS)
Fyllnadsval 1 år: Johan Widerberg (SK Laxen)
Ledamöter med 1 år kvar: Karin Rahm (Mölndal ASS), Thore Arnesen (Mölndal ASS), Ann Mårbrink (Alingsås SLS)

Till valberedning valdes:
Ingmar Lundström (Frillesås), Tore Holmefalk (Falkenberg), Ylva Sirenius (Göteborg) och Jonas Söderberg (Borås)

Ingmar Lundström utsågs till Hedersordförande efter beslut av styrelsen och årsmötet.

Mötet avslutades med att avtacka Ingmar Lundström för hans 14 år som VSSF ordförande och önskade han all lycka till i SSF samt VSSF valberedning.

MVH VSSF Styrelse

Föreningsrapport 2014 och verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse 2013

Föreningar - sänd in verksamhetsberättelse och föreningsrapport

2014-02-17 17:33
 
 
Senast 30 april, 2014, ska föreningsrapport för 2014 och verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse för 2013, vara Svenska Simförbundets kansli tillhanda.

Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen (resultat- och balansräkning) kan också sändas in som wordfil/pdf-fil via e-post till lars.modin@simforbundet.se

Inkommer inte verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen och föreningsrapporten senast 30 april debiteras en förseningsavgift om 500 kronor.

Föreningsrapporten administreras via Riksidrottsförbundets IdrottOnline. Information om hur föreningsrapporten ska administreras har sänts ut via e-post till föreningarna den 17 februari se här


VSSF skall också tillsändas verksamhetsberättelsen samt förvaltningsberättelsen (resultat- och balansräkningen) för 2013, senast 30 april via wordfil/pdf-fil till kansli@vssf.nu

MVH SSF & VSSF

VSSF Utvecklingskonferens och Årsmöte 2013

Hej,

VSSF tackar deltagande simidrottsföreningar för en givande söndag (17/3).

Under veckan kommer vi att skicka ut materialet som presenterades under utvecklingskonferensen till deltagarna.

Vi ber dock alla simidrottsföreningar att läsa följande redan nu:
Projekt Registrering IdrottOnline

VSSF ber att få tacka Johan Janson för alla år inom styrelsen och hälsar Karin Rahm välkommen.
Styrelsen för verkamhetsåret 2013 hittar ni här!

VSSF gratulerar följande personer och förening till sina utmärkelser under 2012, läs mer här!
Årets stjärnskott - Patrik Löfgren, Mölndals ASS
Årets prestation - Tim Arnesen, Mölndals ASS
Årets ledare: Jonas Söderberg, SK Elfsborg
Årets förening: Mölndals ASS

MVH VSSF Styrelse