VSSF Utvecklingskonferens och Årsmöte 2012

Hej,

Lördagen den 31 mars hade VSSF utvecklingskonferens samt årsmöte. Utvecklingskonferensens material samt VSSFs årsberättelse hittar ni på styrelsens undersida.

Till årsmötesordförande valdes Christer Sunrydh.

Årsberättelsen/Verksamhetsberättelsen lästes igenom samt ansvarsfrihet gavs för styrelsen 2011.

Styrelsen för verksamhetsåret 2012 valdes och formerade sig enligt följande:

Ingmar Lundström - Omval - Ordförande 1 år

Mats Sjöqvist - Kassör - Omval - Ledamot 2 år
Annelie Palmqvist - Nyval - Ledamot 2 år
Peter Svanberg - Nyval - Ledamot 2 år
Helen Johansson - Nyval - Ledamot 2 år

Niclas Sjöberg - Vice ordförande - Ledamot 1 år kvar
Johan Jansson - Ledamot 1 år kvar
Thore Arnesen - Nyval - Ledamot 1 år
Ann Mårdbrink - Nyval - Ledamot 1 år

Adj sekreterare - Magnus Hansson
Adj SSF representant - Anki Jarl

Som ni märker så var det en hel del nyval, detta p.g.a. VSSF ändrade stadgarna förra årsmötet.
I SDFs stadgar fr.o.m. i år så väljs enbart ledamöter in i styrelsen, dvs inga suppleanter väljs.

Till revisorer valdes: Christer Sunrydh och Per Olsson (VSIF - förbundsrevisor) samt till revisorsuppleant Christer Brännfeldt.

Till valberedningen valdes: Anders Granberg (ordförande), Tore Holmefalk, Anki Jarl samt Christina Winberg.

Vid årsmötets början så presenterades VSSFs Utmärkelser för 2011. Premiering av utmärkelserna sker på DM/JDM i Borås.
Årets stjärnskott - Adam Paulsson
Årets prestation - Mattias Carlsson
Årets ledare - Dennis Fredriksson
Årets förening - Mölndals ASS (delades ut på årsmötet)

Övrig utmärkelse
KåPe:s minnesfond - Mattias Carlsson

MVH VSSF

VSSF Utvecklingskonferens & Årsmöte 2012

Hej,

VSSF kallar till en  gemensam Utvecklingskonferens  samt årsmöte 2012. Inbjudan kommer via mail till varje förening. De som inte har mottagit inbjudan var vänlig att kontakta VSSF kansli.

Utvecklingskonferens
Datum: 31 Mars
Klockan: 10.00-15.00 inkl. fika och lunch.
Plats: Lisebergsbyn Kärralund, Göteborg

VSSF Årsmöte 2012
Datum: 31 Mars
Klockan: 15.00-17.00 inkl. fika
Plats: Lisebergsbyn Kärralund, Göteborg

Senaste anmälningsdatum
Fredagen den 23 mars inkl. fullmakterna för årsmötet.

MVH
VSSF Styrelse

SSF Valberedning

SSF:s valberedning ber om förslag från föreningar och SDF

Inför SSF-mötet i Göteborg, 21-22 april då val till förbundsstyrelse, ansvarsnämnd, valberedning och val av revisorer ska genomföras, ber SSF:s valberedning föreningar och SDF om förslag på kandidater senast 27 februari. Läs mer i valberedningens brev, här. Valberedningens brev sändes via e-post till föreningar och SDF den 30 januari, 2012.

MVH SSF gm VSSF

SSF Informerar

Ny hemsida om simidrottsanläggningar

www.simarena.se är namnet på en ny hemsida med information om simidrottsanläggningar. Simförbundet arbetar aktivt för att stödja medlemsföreningarna för att få information, råd eller stöd i arbetet med att skapa förutsättningar för verksamhet i den egna kommunen. Som ett led i detta arbete lanserar vi nu en hemsida som ska fungera som ett stöd till föreningar, kommuner och arkitekter när det gäller att restauera och/eller bygga ny anläggning. En fungerande simhall är en förutsättning för god simidrott.

Gå till hemsidan här.

MVH SSF gm VSSF

VSSF Årsmöte 2011

Hej,

VSSF hade årsmöte den 9 april och Styrelsen för 2011/2012
ser ni här.

Vi återkommer med mer information ang. de framflyttade
Utvecklings-, Kalender- samt Funktionärskonferenserna så fort vi har säkerhetsställt lokaliteterna.

MVH VSSF

VSSF Årsmöte 2011

Hej,

VSSF Årsmöte ajournerade sig den 19 mars.

Det beslutades att mötet skall fortsätta den 9 april och en ny kallelse skall ske.

Kallelse till fortsatt Årsmöte 9 april 2011

Information om detta är även utskickad genom VSSF:s mailslingor.


Med anledning av ajourneringen och framflyttningen av Årsmötet 2011 flyttas Kalender- och Funktionärskonferenserna till ett preliminärt datum - 22 maj 2011.
Tid och plats meddelas av VSSF Styrelse senare.

MVH
Magnus

VSSF Utvecklingskonferens

Hej,

På grund av för få anmälningar till VSSF Utvecklingskonferens den 18-19 mars så ställs den in.

VSSF Årsmöte den 19e mars berörs inte. Vi vill påminna anmälda föreningar att skicka in sin fullmakt i god tid innan årsmötet så en röstlängd kan förarbetas.


MVH VSSF Styrelse gm Magnus

VSSF Utvecklingskonferens & Årsmöte 2011

Hej!

VSSF kallar till en gemensam Utvecklingskonferns samt Årsmöte 2011. Inbjudan har skickats per mail till varje förening. De som inte har mottagit inbjudan var vänlig att kontakta VSSF kansli.

Utvecklingskonferensen
Datum: 18-19 mars
Samling: Fre 18/3 kl. 16.00
Plats: Lisebergsbyn Kärralund, Göteborg

VSSF Årsmöte 2011
Datum: 19 mars
Samling: Lör 19/3 kl. 15.00
Plats: Lisebergsbyn Kärralund, Göteborg

Senaste anmälningsdatum
Fredagen den 11 mars inkl. fullmakterna för årsmötet


MVH
VSSF Styrelse