Förbundstävlingar HT 2020

Hej,

VSSF vill meddela er om att vi är i slutfasen med att anpassa följande tävlingar enligt Covid-19 beslut/restriktioner, där tävlingarna genomförs i en sluten anläggning/område utan publik.

För att kunna genomföra några av tävlingarna är vi nödgade att justera deltagarantalet samt grenordningen, mer om det kommer i inbjudningarna.

1) UGP 10-11 okt - Kommer att genomföras, är i slutfasen gällande inbjudan.

2) DM/JDM  17-18 okt - Målsättningen är att den genomförs och vi har förhoppningsvis allt på plats i slutet på veckan.

3) Sum-Sim Region 7-8/11 - VSSF återkommer när vi vet mer från bl.a. SSF, planen är att om vi kan genomföra den så sker den ej i Göteborg.

4) Höstsimiaden 28-29/11 - VSSF undersöker genomförande med hjälp av medarrangörer för tillfället.

5) Sum-Sim Riksfinal 12-13/12 - VSSF har fått klartecken från SSF att genomföra den. Mer info kommer via SSF.

MVH VSSF

Framflyttad kursstart SI 7-13 år

Hej,

VSSF har flyttat fram kursstarten för SI 7-13 år och därmed även sista anmälningsdag.

Nya datum som gäller är:

Sista anmälningsdatum: 12 oktober

Utbildningen genomförs i Göteborg helgerna:
Del 1: 24-25 oktober 2020
Del 2: 14-15 november 2020
Del 3: 9-10 januari 2021

MVH VSSF

Uppdatera distriktskalender HT 2020

Hej,

VSSF har fått i uppdrag av SSF att uppdatera alla tävlingar som är sanktionerade för HT 2020, vi är därför intresserade om aktuella tävlingsföreningar kommer att ställa in sina evenemang.

Vi vill ber ar att omgående (snarast) meddela VSSF om ni ställer in, antingen via e-post eller ändrar staturen till inställd i Tempus statistik (simtävlingar).

MVH VSSF

VSSF förbundstävlingar HT 2020

Hej,

Svenska Simförbundet arbetar febrilt med hur genomförandet av SM/JSM samt Sum-Sim Riksfinal samt Sum-Sim Regionsfinal skall kunna ske enligt direktiv som regering/FHM har angivit idrottsrörelsen. Beslut om det förväntas komma inom 0-2 veckor.

I det beslutet kommer det att ingå hur Sum-Sim Regionfinal kommer att utformas och efter vad vi har förstått har varje region olika förutsättningar till att ev. genomföra tävlingarna i sina tävlingsarenor. VSSF vill därför ta höjd på att ev. genomföra Sum-Sim Regionfinal på 2 eller 3 tävlingsarenor utanför Göteborg. Det är ev. också bättre att sprida ut tävlingen på 2-3 arenor med tanke på social distansering och tillgång till slutna tävlingsarenor.

VSSF vill därför ställa frågan:

 • Kan ni som förening tänka er att genomföra Sum-Sim Regionfinal i ert närområde helgen 7-8/11?

 I nästa led har vi som distrikt uppdrag att undersöka VSSF:s förbundstävlingar, vi har skickat ut till våra medarrangörer ett arbetsunderlag om hur de ställer sig till att genomföra UGP (Kungsbacka & Stenungsund), DM/JDM (Skövde) och Höstsimiaden (Kungsbacka & Stenungsund), under rådande omständigheter. VSSF får in underlaget under nästa vecka, därefter fattar styrelsen beslut på om vi kan genomföra tävlingarna i befintliga tävlingsorter. Dock även här eftersöker vi någon mer tävlingsort för att sprida ut deltagarantalet, speciellt på UGP och Höstsimiaden.

Följdfrågorna blir följande:

 • Kan ni som förening tänka er att genomföra UGP i ert närområde helgen 10-11/10?
 • Kan ni som förening tänka er att genomföra Höstsimiaden i ert närområde helgen 28-29/11?

Till er hjälp i ställningstagandet ovan, har vi skrivit lite punkter nedan:

I ett led att se om ni kan genomföra tävlingarna i er simidrottsanläggning, vill vi att ni tänker på följande frågor:

 • Är det möjligt att vår simidrottsanläggning kan hålla stängt för allmänheten under ovanstående tävlingar?
 • Om badet kan hålla stängt – Hur många omklädningsrum och skåp finns det att tillgå till med tanke till social distansering?
 • Om badet kan hålla stängt – Vad är förutsättningarna för att stänga tillgången till badet för de andra näringsidkarna i anläggningen, om så behövs?
 • Om badet kan hålla stängt – Vilken ungefärlig arrangörskostnad får vi räkna med då, dvs. den vanliga eller högre?

För samtliga arrangemang gäller följande:

 • Bifogad riskanalys skall användas av er som medarrangör.
 • Vid en ev. begränsning av deltagare/starter samt höjda anläggningshyror kan en ekonomisk parameter i budgetbedömningen av tävlingen vara en ökad startavgift.
 • Deltagarna delas upp så att damer och herrar tävlar varannan dag.
 • Tränare/ledare begränsningar per antal deltagare, enligt inbjudan.
 • Grenprogrammet kan ev. begränsas.
 • Inga lagkapper kommer att genomföras.
 • Endast nästkommande heat får vistas på startbryggan.
 • Fasta starttider för respektive samt pauser införs efter simhallens förutsättningar av den lokala medarrangören.
 • Inga prisutdelningar och inmarscher får genomföras.
 • Ingen publik på tävlingarna.
 • Avspärrat för allmänheten, så att bara simmare/tränare/funktionärer finns inom tävlingsområdet.
 • Kan säker matservering ordnas så är det okej. Annars ska inbjudan tydligt tala om att deltagarna ska ha egen mat med sig.

Svar på ovanstående frågor vill VSSF ha tillhanda senast 9 september.

Med vänlig hälsning
VSSF Styrelse

VSSF information

Hej,

VSSF hoppas att ni har/haft en trevlig sommar och vill informera om följande inför HT -20:

Utbildningar - sista anmälningsdag
1) Dist. funk. - Borås - 23/8 - Anm. länk & info
1) SI 7-13 - Göteborg - 24/8 - Anm. länk & info
2) SIL 6 - Göteborg - 8/9 - Anm. länk & info 
3) SI 2-8 - Göteborg - 12/10 - Anm. länk & info
2) SIL 1 - Falkenberg - 24/11 - Anm. länk & info 

Distriktskalender 2021
VSSF håller på att förfina vårt underlag för Distriktskalender 2021 nu, detta efter att ha tagit del av SSF:s Säsongs- och tävlingskalender 2021-2024. I det arbetet vill vi att ni delger oss era tävlingssanktionsansökningar för 2021 enligt följande:
1) Simning inkl. Masters: Ansökan sker i Tempus Statistik senast 31/8, detta för att komma med i SSF:s tävlingskalender 2021 samt LEN:s och FINA:s kalendrarna (internationella tävlingar).
2) Konstsim, Simhopp, Vattenpolo och Öppet Vatten: Ansökan sker till VSSF:s kansli senast 31/8,  även om de skall gå via SSF ett senare datum.

Träningar, tävlingar, läger och möten
I skrivande dagsläge gäller fortfarande vårens Covid-19 restriktioner, både för simidrotten och simidrottsanläggningarna. 

SSF information (delar av)
10/8 - Digital informationsträff om Nelms metod
7/8 - Inbjudan till Grundkurs Simhopp (SSF utbildning)
7/8 - Tävlingsverksamheten under hösten
31/7 - Inbjudan till dubbla vattenpolo utbildningar (SSF utbildning)
8/7 - Inbjudan till SI 12-17 år (SSF utbildning) 
8/7 - Inbjudan till dubbla licenskurser i oktober (SSF utbildning)
6/7 - Arbeta för en jämnställd Simidrott
6/7 - Simidrottskonferens 2021
30/6 - Anmäl er förening till Swim of Hope
25/6 - Säsongs- och tävlingsplanering 2021-2024 fastställd (simning)

MVH VSSF

Svensk Simidrotts verksamhet under Corona

Hej,

Från och med den 14 juni ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer så att idrottstävlingar tillåts i alla åldrar.

Idrottsföreningar har dock även i fortsättningen en skyldighet att verka för minskad spridning av covid-19. Det innebär bland annat att arrangörer som planerar en tävling måste vidta lämpliga åtgärder för minskad smittspridning.

Svensk Simidrott har därför tagit fram följande dokument för hur simidrotten kan genomföra sin verksamhet i enlighet med myndigheternas förbud, föreskrifter och rekommendationer. Det är vår förhoppning att detta underlag ska ge en vägledning för distrikt och föreningar för att kunna bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer här

MVH SSF via VSSF