VSSF Utvecklingskonferens och Årsmöte 2012

Hej,

Lördagen den 31 mars hade VSSF utvecklingskonferens samt årsmöte. Utvecklingskonferensens material samt VSSFs årsberättelse hittar ni på styrelsens undersida.

Till årsmötesordförande valdes Christer Sunrydh.

Årsberättelsen/Verksamhetsberättelsen lästes igenom samt ansvarsfrihet gavs för styrelsen 2011.

Styrelsen för verksamhetsåret 2012 valdes och formerade sig enligt följande:

Ingmar Lundström - Omval - Ordförande 1 år

Mats Sjöqvist - Kassör - Omval - Ledamot 2 år
Annelie Palmqvist - Nyval - Ledamot 2 år
Peter Svanberg - Nyval - Ledamot 2 år
Helen Johansson - Nyval - Ledamot 2 år

Niclas Sjöberg - Vice ordförande - Ledamot 1 år kvar
Johan Jansson - Ledamot 1 år kvar
Thore Arnesen - Nyval - Ledamot 1 år
Ann Mårdbrink - Nyval - Ledamot 1 år

Adj sekreterare - Magnus Hansson
Adj SSF representant - Anki Jarl

Som ni märker så var det en hel del nyval, detta p.g.a. VSSF ändrade stadgarna förra årsmötet.
I SDFs stadgar fr.o.m. i år så väljs enbart ledamöter in i styrelsen, dvs inga suppleanter väljs.

Till revisorer valdes: Christer Sunrydh och Per Olsson (VSIF - förbundsrevisor) samt till revisorsuppleant Christer Brännfeldt.

Till valberedningen valdes: Anders Granberg (ordförande), Tore Holmefalk, Anki Jarl samt Christina Winberg.

Vid årsmötets början så presenterades VSSFs Utmärkelser för 2011. Premiering av utmärkelserna sker på DM/JDM i Borås.
Årets stjärnskott - Adam Paulsson
Årets prestation - Mattias Carlsson
Årets ledare - Dennis Fredriksson
Årets förening - Mölndals ASS (delades ut på årsmötet)

Övrig utmärkelse
KåPe:s minnesfond - Mattias Carlsson

MVH VSSF

Distriktskalendern 2012

Hej,

VSSF har sanktionerat att UGP 3 (50m) går i Valhallabadet helgen den 16-17 juni.

Arrangörer av tävlingen blir: Göteborg Sim och SK S02.

MVH
Arrangerande föreningar
gm VSSF

RFs och Svenska Spels Stipendium

Dags att söka RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium

Om du idrottar du på landslagsnivå och bedriver eftergymnasiala studier har du möjlighet att söka elitidrottsstipendium för läsåret 2012-13. Stipendiet är på totalt 40 000 kr och ansökan ska göras senast 1 maj. Läs mer.

MVH SSF gm VSSF

Simtränarutbildning Malmö Högskola

Idrottstränare Malmö Högskola - ansök senast 15 april

Nu är det dags att ansöka om man är intresserad av att börja högskoleutbildning till simtränare i höst. Utbildningen ges på Malmö Högskola och är ett samarbete med Svenska Simförbundet. Läs mer om utbildningen samt om ansökningsförfarandet här.

MVH SSF gm VSSF

VSSF Utvecklingskonferens & Årsmöte 2012

Hej,

VSSF kallar till en  gemensam Utvecklingskonferens  samt årsmöte 2012. Inbjudan kommer via mail till varje förening. De som inte har mottagit inbjudan var vänlig att kontakta VSSF kansli.

Utvecklingskonferens
Datum: 31 Mars
Klockan: 10.00-15.00 inkl. fika och lunch.
Plats: Lisebergsbyn Kärralund, Göteborg

VSSF Årsmöte 2012
Datum: 31 Mars
Klockan: 15.00-17.00 inkl. fika
Plats: Lisebergsbyn Kärralund, Göteborg

Senaste anmälningsdatum
Fredagen den 23 mars inkl. fullmakterna för årsmötet.

MVH
VSSF Styrelse

Inbjudan till Idrottshögskolan i Göteborg

Hej!

I samband med den workshop som arrangerades kring simrelaterad forskning på Chalmers i januari framförde flera deltagare att man önskade besöka Kunskapscentrum för Hälsa och Prestationsutveckling, dvs det tillämpade forskningslabb som är beläget i Idrottshögskolan på Skånegatan, Göteborg.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap arrangerar nu ett sådant studiebesök med efterföljande fika och diskussion/frågor tisdagen den 6 mars 2012 kl 16-17.

STUDIEBESÖK på IDROTTSHÖGSKOLAN vid Skånegatan (mellan Norska Sjömanskyrkan och Katrinelundsgymnasiet / mellan Scandinavium och Ullevi).

P R O G R A M

Kl. 16.00 - Samling.
Kl. 16.45 - Fika och diskussion/frågor

PARKERING: Finns i Ullevigaraget mittemot Idrottshögskolan eller på andra sidan Skånegatan sett från Idrottshögskolan.

Du får gärna ta med dig någon kollega! Skicka mig ett mail om du kommer, så vi vet hur mycket kaffe vi skall sätta på...

Claes Annerstedt, prefekt Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, claes.annerstedt@ped.gu.se

MVH VSSF gm Gunnar Westman och Magnus