Masters VM

Till alla Västsvenska simklubbar

 

Hoppas arbetet med era funktionärer går bra. I februari skickade vi ut information från Världsmästerskapen i Masterssimning till er med funktionärsinformation.

Världsmästerskapen i masterssimning sommaren 2010 börjar närma sig. Världsmästerskapen i masterssimning är en stor händelse för Västsvensk simning som vi gemensamt beslutat att arrangera. Mästerskapet kommer att bidra med mycket till oss och ger oss ett ypperligt tillfälle att utveckla simningen i Västsverige.

I dagsläget (4/5) är det knappt 3400 deltagare och besökare anmälda. Om anmälningsprocessen löper på som beräknat kommer vi att komma upp i 10 000 deltagare vilket kommer generera en stor intäkt till Västsvensk simning. Er klubb kan vara med att dela på denna kaka genom att bidra med funktionärer och volontärer. Ju fler personer ni bidrar med desto större del kommer att gå till er klubb.

För att kunna genomföra Världsmästerskapen i masterssimning behöver vi er klubbs hjälp. Ni behöver bidra med funktionärer och volontärer. Vi räknar med att vi kommer att behöva 600 funktionärer där 400 av dem är enbart till simningen. Det är beräknat på om varje funktionär gör 5 pass var. Som ni förstår behövs det mycket funktionärer och därför behöver vi er klubbar till hjälp för att få fram dessa.

Vi kommer att ta kontakt med alla funktionärsansvariga, dels för att få en dialog kring funktionärsarbetet och för att samla ihop till en träff för information angående funktionärer och volontärer. Vi samlar ihop några klubbar inom ert område och träffas.

Mer information finns att läsa i det utskick per mail vi har gjort till varje förening samt de maillistor vi har hos VSSF.

Hälsningar VSSF genom Magnus och Eva

Masters VM - Volontärer & Funktionärer

Hej!

Vi vill göra er uppmärksamma att det har kommit ut information samt anmälningsblanketter för volontärer/funktionärer på sidan 2010 Masters VM info.

När det gäller de Västsvenska simföreningarna så fortsätt med era funktionärsutbildningar och samla ihop ett stort antal funktionärer från er förening samt från närliggande föreningar. Kontakta sedan VSSF/VM Kansliet hur många ni ev. blir samt vilka dagar under tävlingen som kan passa ert deltagande.

För de utmärkta funktionärer utanför VSSF simdistrikt samt ev. fd. funktionärer som vill göra en insats för Svensk och Västsvensk simning, anmäl er här.

Har ni släkt och vänner som kan tänka sig att ställa upp som volontärer så visa dom anmälningstalongen, se här.


MVH
VSSF / VM Kansliet.

Tävlingsbaddräkter/badbyxor

Hej!

VSSF har fått lite förfrågningar gällande reglerna för baddräkter/badbyxor under 2010. Vi saxar följande från dagens SSF publikation.

------------------
2010-01-08 Kungörelse - Förändring av regel 228, tävlingsutrustning

Kungörandet av förändrad regelskrivning gällande simdräktens beskaffenhet har dröjt då FINA:s regel BL 8.3. inte med lätthet kan tydas och praktiseras då vi inom svensk simning vill tillåta dräkter som uppfyller FINA:s regler men som inte testats av FINA.

Simdräktens täckande av kroppen kan simtränare/simmare kontrollera enligt FINA:s regel men om simdräktens egenskaper också är godkända, måste tillverkare och återförsäljare ärligt och öppet redovisa. Simförbundet kan inte kontrollera och godkänna enskilda dräkter.

Svenska Simförbundets styrelse har beslutat om ny lydelse av regel 228, se här

Godkända dräkter enligt FINA, se här
--------------------------

MVH VSSF

Funktionärsinformation

Hej!

Vi vill göra er uppmärksamma på följande möte/utbildningar!

* Funktionärsansvarigmöte - 4 oktober, kl 11-13, Göteborg (Valhalla) - Program!

* Distriktsfunktionärsutb. (Steg 2) - 18 oktober, kl 9-17, Göteborg (G-Sims lokaler). Anmälan direkt till Kent Wikström se mailadress här!

MVH
Johan o Kent gm Magnus

DM/JDM Funktionärer

Hej!

För att se en preliminär funktionärslista för DM/JDM,
klicka här (Uppdaterad 090611).

Kom ihåg att tävlingen genomförs utomhus! Dvs ta med rätt kläder för rätt väder!

// Johan & Magnus

DM/JDM - Simdräkter

Hej!

Vi har fått frågor om vad som gäller för simdräkter/badbyxor under DM/JDM. Kortfattat så gäller detta enligt SSFs regler:

1 - Simmaren får enbart ha på sig en dräkt (dvs ingen bikini/badbyxa under tävlingsdräkten)
2 - Dräkten får inte täcka nacken!
3 - Dräkten får inte täcka hela axeln (dvs att armarna skall vara bara)!
4 - Dräkten får inte täcka vristerna/anklarna.

OBS! Mer finns att läsa på SSFs hemsida gällande vilka typer av baddräkter som är godkända, se nyheterna från 2009-06-08.

MVH Kent Wikström, Tomas Agdahl & Magnus Hansson

Remiss angående funktionärer på distriktstävlingar

VSSF vill få in yttrande angående funktionärer på distriktets mästerskapstävlingar fr.o.m. 2009.
Vi vill att ni tar ställning till de ett av de två rödmakrerade förslagen i dokumentet nedan. Svar ska vara VSSF tillhanda senast den 30/11 2008 för att styrelsen ska kunna besluta i frågan måndag 1/12 kl 12.oo.

Remissförslag

Meddelande om beslut kommer klubbarna tillhanda under tisdagen 2/12.

Inbjudan till JDM skickas därefter ut under onsdagen 3/12 med vilket antal funktionärer respektive klubb ska anmäla till JDM i januari.

Vidare har styrelsen beslutat att JDM kommer att genomföras med nuvarande grenordning i Uddevalla i januari 2009. Framtida diskussioner ang förändringar av antal dagar, grenordning, direktfinaler etc. skjuts till jan/feb 2009.