Team West 2015

Hej,

Under 2015 blir det ingen resa med Team West till Danish Open. VSSF återkommer med inbjudan för Team West till ett läger i höst, då läggs också planerna för att åka på en tävling under våren 2016.

MVH VSSF Styrelse

Team Future VT 2015 - Bekräftade deltagare

Hej,

VSSF har fått in bekräftelser på deltagande simmare till våra Team Future läger, 16-18 jan. 2015.

De som inte har bekräftat per den 21 december enligt kallelsen har avanmälts och reserver (gul markerade) har plockats in.

Vi vill ha in bekräftelsen från reserverna senast den 7 januari 2015, därefter tillfrågas nästa reserv.

Ni kan se bekräftade deltagare i nedanstående filer:

TF A Yngre Bekr Delt 20141222

TF B Mellan Bekr Delt 20141222

TF C Äldre Bekr Delt 20141222


MVH VSSF Team Future råd

Team Future VT 2015

Hej,

Det har kommit in en hel del bekräftelser till Team Future per dagens datum. Vi vill gärna redan nu göra er uppmärksamma på att en hel del reserver kommer att kallas in på måndag.

Observera att om inte redan uttagna simmare bekräftar sin plats senast den 21 december så stryks dom och reserverna kallas in!

Ni kan se mer i nedanstående filer:

TF A Yngre Bekr Uttagna 20141219

TF B Mellan Bekr Uttagna 20141219

TF C Äldre Bekr Uttagna 20141219

MVH VSSF Team Furure råd

Team Future VT 2014

Hej,

VSSF är klara med deltagarbekräftelserna gällande Team Future VT 2014.
Vi hälsar alla deltagarna välkomna till respektive läger.

En del småändingar kommer i PMet (träningstider) annars gäller kallelsen!

Uppdaterad: Torsdag 13 mars
OBS! VSSF har inte fått in några ändringar gällande kallelsen från tränarna, därav gäller ursprungskallelsen! Det som endast har tillkommit är vilka tränare som medverkar på respektive ort, se nedan. Dvs inget PM kommer.

TF Yngre - Lysekil
PM - Se ursprungskallelsen
Deltagare TFY
Tränare:
Ylva Sirenius - Göteborg Sim
Viktor Jönsson - SK Elfsborg

TF Mellan - Borås
PM - Se ursprungskallelsen
Deltagare TFM
Tränare:
Viktor Lindekrantz - Varberg Sim
Irwi Johansson-Bielitz - Göteborg Sim

TF Äldre - Hjörring, DK
PM - Se ursprungskallelsen
Deltagare TFÄ
Tränare:
Ann Mårdbrink - Alingsås SLS
Christian Svensson - Skövde SS

MVH VSSF Team Future råd

Team Future och Team West VT 2014

Hej,

Nu är uttagningarna klara gällande Team Future och ni kan se inbjudan/kallelsen till varje läger nedan. Vidare så har en intressefrågan varit ute hos föreningarna gällande Team West och vi hoppas att den slutgiltiga inbjudan/kallelsen kommer inom kort.

Deadlinen för bekräftelse gällande Team Future är den 27 februari oavsett om ni skall delta eller inte!!!

Team Future, 14-16 mars.
Inbjudan/kallelse TF Yngre - Lysekil
TF Yngre Uttagna
Anm blank TF Yngre - wordfil

Inbjudan/kallelse TF Mellan - Borås
TF Mellan Uttagna
Anm blank TF Mellan - wordfil

Inbjudan/kallelse TF Äldre - Hjörring, Danmark
TF Äldre Uttagna
Anm blank TF Äldre - wordfil

Team West, 26-30 mars.
Intresseförfrågan
Anmälan och deltagarlista TW Danish Open, Danmark
Applicationform
Entryform
Slut PM - kommer snart

MVH VSSF