NIU Simgymnasium

Hej,

VSSF vill påminna alla simmare födda 1996 att sista ansökningsdatum gällande simning för NIU Simgymnasiun sker den 1 december.

Observera att detta gäller enbart simningen!

Själva er Studieansökan till respektive gymnasieskola gör ni i slutet av januari via er inloggningskod.

I VSSF distriktet finns det två (2) NIU Simgymnasieskolor och ni kan läsa mer om det här.


MVH // Uddevalla Sim & VSSF

Simting och Jubileumsting 28-29 augusti på Marstrand

Masters VM är över även om personal och organisationskommittén fortfarande arbetar med allt efterarbete. Men det finns mer i vår verksamhet som ligger framför oss och ett viktigt avstamp för detta är vårt årliga Simting som i år även är Jubileumsting då vi firar 10 år som sammanslaget distrikt!

Den 28-29 augusti tillbringar vi ett par härliga dagar på Marstrand utanför Göteborg och får lyssna på föreläsning om vad som påverkar motorisk inlärning av Carl-Johan Olsson från Umeå universitet, utveckla arbetet med simkunnighet tillsammans med Anders Höglund, SSF, bli inspirerad av Andrea Davidsson, SSF när det gäller föreningsutveckling och idrottslyftet, träffa Martin Lamprecht som berättar om teamutveckling för våra idrottare och mycket mer...

Om du inte redan anmält dig eller någon annan i din förening så finns fortfarande chansen.

Inbjudan Jubileumsting 2010

Team Future

Hej!

Fredagen den 3 september bär det av till Lysekil för Team Future Yngre (97/98or).
Anmälan skall in till VSSF senast den 20/8, oavsett om ni deltager eller ej!

Inbjudan, Deltagare o anmälan


För närvarande har vi ställt in Team Future för årgångarna 95/96 pga tränarbrist. Vi hoppas att kunna köra lägret med kort varsel om några renumerade tränare kan ställa upp.


MVH Lägerkommittén

SSF Informerar träningsunderlag

Underlag för träningsplanering

För att underlätta träningsuppläggningen för junior- och ungdomssimmare presenterar förbundskaptenen Thomas Jansson åldrar, årskullar och långtidsplanering för internationella tävlingar, här

SSF Informerar

High performance center i simning ska startas

SSF styrelse har tagit beslut för att Hpc (High performance center) i simning, ska byggas upp och förbundskaptenen Thomas Jansson har till uppgift att tillsammans med SOK genomföra de insatser som behövs för att komma igång med verksamheten. Den kommande Hpc-verksamheten beskriver Thomas Jansson i ett arbetsdokument, här

Liknande Hpc-satsningar i Skåne, Göteborgsområdet samt Norrland vore önskvärda och något för respektive disitrikt/region att försöka realisera.