Viktig SSF Utbildningsinformation

SSF informerar i Nyhetsbrev januari 2013

"Registrera all utbildning i IdrottOnline

Från och med 2013 skall all utbildning, även om den som genomförs i föreningar t.ex. kick-offer och temakvällar registreras i IdrottOnline. Hur ni går tillväga för att få tillgång till utbildningsmodulen kan ni läsa i Manual Förening som finns att hämta på IdrottOnline förbund. Läs mer"

Vid frågor kan ni kontakta Karin Hellström på SSF.


VSSF kommer i sin utbildningsmodul lägga in simidrottsutbildningar, funktionärutbildningar och SDF konferenser/sammankomster för anmälan samt redovisning. Inbjudningar till VSSF utbildningarna i framtiden kan ni hitta här! (Sök din utbildning - Utbildningar i ditt distrikt, uppe till vänster - Scrolla till Västsvenska Simförbundet).

OBS! VSSF lägger in föreningarnas Tävlingsfunktionärsutbildningar i sin SDF modul i och med att godkännande av funktionären efter sin praktik sker i den innan kortet kan skrivas ut! Det är därför av stor vikt att föreningarna meddelar VSSF när de tänker genomföra sina tävlingsfunktionärsutbildningar så vi hinner generera den i modulen samt skicka er en anmälningslänk!

VSSF kommer att informera mer om IdrottOnline på utvecklingskonferensen i mars.

MVH VSSF

Simlinjeassistent utbildning

Hej,

VSSF inbjuder till Simlinjeassistent (SA) 1 i Varberg den 2-3 februari.

Simlinjeassistent är den första nivån i Simförbundets nya utbildningsstruktur och ersätter Simlärarkandidat samt Teknikskole utbildningarna.

SA består av tre delar, SA 1, SA 2 samt SISU Plattformen. Plattformen bokar ni själva genom ert SISU distrikt.

Mer information om SSFs utbildningar hittar ni här!

Anmälan till utbildningen sker enbart via Idrottonlines webbanmälan senast den 24 jan!

Inbjudan SA 1 (Varberg)

Sök din SSF utbildning (Välj Hela Sverige och Simlinjeassistent)
Sök din Plattformen utb. (SISU Idrottsutbildarna Väst)
Sök din Plattformen utb. (SISU Idrottsutbildarna Västergötland)
Sök din Plattformen utb. (SISU Idrottsutbildarna Halland)

MVH Johan Runhage & Magnus

Distriktkalendern 2013

Hej,

Distriktskalendern är uppdaterad med inbjudningar gällande följande tävlingar:
* David Lega
* Mariestadsdoppet
* Masters-DM
* GP 1
* UGP 1
* NUSS Äldre
* Trandoppet
* US-Cupen
* Magplasket
* Älgadoppet

Vi kommer snart att lägga ut länkar till följande utbildningar via SSFs utbildningsmodul:
* Tävlingsfunktionär - Kungälv
* SA 1 (Simlinjeassistent) - Varberg

MVH VSSF

Konstsimtränare Bas 11-13 jan 2013

2013-01-04 10:44

Konstsimkursen för tränare bas kommer att genomföras 11-13 januari i Göteborg. Tyvärr har kallelsen till anmälda deltagare blivit försenad pga alla helger samt semestrar. Kallelse skickas ut den 7/1.

MVH SSF gm VSSF

Distriktkalender 2013

Hej,

Här kommer VSSF distriktkalender 2013 efter lite turer med OCTO samt det nya utbildningssystemet.

Distriktskalender VSSF 2013

Simidrottsutbildningar
Vi vill göra er uppmärksamma på att den nya utbildningsstrukturen börjar gälla fr.o.m. 1/1 2013. Den innebär att enbart SDFn (distriktsförbunden) kommer att genomföra Simlinjeassistent samt Simlinjeinstruktörsutbildningarna. Då vi i dagsläget enbart har 2 godkända utbildare så vågar vi i dagsläget enbart planera in en Simlinjeassistent utbildning under våren. Vår utbildningsansvarige Johan Runhage håller på att undersöka föreningsbehovet av utbildning inför framtiden. VSSF kommer också i samråd med SSF se över antalet behöriga kursledare inom distriktet inför framtiden.

VSSF rekommenderar starkt att ni skickar era blivande tränare på SISU plattformen under våren då den ingår som en helg av tre i Simlinjeassistentutbildningen.

Ni kan läsa mer om det nya utbildningssystemet här.

Viktigt - Alla SDF utbildningar kommer att finnas i Idrottonlines SDFs utbildningsmodul framöver, därav är det av stor vikt att föreningarna ser över vilka som har föreningsbehörighet till Idrottonline.

Funktionärsutbildningar
Alla funktionärsutbildningar skall också in i Idrottonlines SDFs utbildningsmodul och vi skall göra det på följande sätt tills vi vet mer:

Tävlingsfunktionär: Föreningarna måste anmäla till VSSF när de skall ha sina utbildningar - VSSF skall lägga in dom i SF/SDF utbildningsmodul - Föreningsdeltagarna skall anmäla sig där - Behörig kursledaren genomför utbildningen - Efter genomförd praktik så godkänns funktionären av VSSF i utbildningsmodulen.

Distriktfunktionär: VSSF lägger in dom i SF/SDF utbildningsmodul - Godkända tävlingsfunktionärer skall anmäla sig där - Behörig kursledaren genomför utbildningen - Efter genomförd praktik så godkänns funktionären av VSSF i utbildningsmodulen.

Ekonomi
Simidrottsutbildningar: Kursavgiften exkl. middag & logi skall vara densamma i hela Sverige samt att idrottslyftsbidraget höjs. VSSF avvaktar den ekonomiska mallen från SSF.
Funktionärsutbildningar: Kursavgiften exkl. middag & logi skall vara densamma i hela Sverige. VSSF avvaktar den ekonomiska mallen från SSF.

MVH VSSF