Distriktkalender 2013

Hej,

Här kommer VSSF distriktkalender 2013 efter lite turer med OCTO samt det nya utbildningssystemet.

Distriktskalender VSSF 2013

Simidrottsutbildningar
Vi vill göra er uppmärksamma på att den nya utbildningsstrukturen börjar gälla fr.o.m. 1/1 2013. Den innebär att enbart SDFn (distriktsförbunden) kommer att genomföra Simlinjeassistent samt Simlinjeinstruktörsutbildningarna. Då vi i dagsläget enbart har 2 godkända utbildare så vågar vi i dagsläget enbart planera in en Simlinjeassistent utbildning under våren. Vår utbildningsansvarige Johan Runhage håller på att undersöka föreningsbehovet av utbildning inför framtiden. VSSF kommer också i samråd med SSF se över antalet behöriga kursledare inom distriktet inför framtiden.

VSSF rekommenderar starkt att ni skickar era blivande tränare på SISU plattformen under våren då den ingår som en helg av tre i Simlinjeassistentutbildningen.

Ni kan läsa mer om det nya utbildningssystemet här.

Viktigt - Alla SDF utbildningar kommer att finnas i Idrottonlines SDFs utbildningsmodul framöver, därav är det av stor vikt att föreningarna ser över vilka som har föreningsbehörighet till Idrottonline.

Funktionärsutbildningar
Alla funktionärsutbildningar skall också in i Idrottonlines SDFs utbildningsmodul och vi skall göra det på följande sätt tills vi vet mer:

Tävlingsfunktionär: Föreningarna måste anmäla till VSSF när de skall ha sina utbildningar - VSSF skall lägga in dom i SF/SDF utbildningsmodul - Föreningsdeltagarna skall anmäla sig där - Behörig kursledaren genomför utbildningen - Efter genomförd praktik så godkänns funktionären av VSSF i utbildningsmodulen.

Distriktfunktionär: VSSF lägger in dom i SF/SDF utbildningsmodul - Godkända tävlingsfunktionärer skall anmäla sig där - Behörig kursledaren genomför utbildningen - Efter genomförd praktik så godkänns funktionären av VSSF i utbildningsmodulen.

Ekonomi
Simidrottsutbildningar: Kursavgiften exkl. middag & logi skall vara densamma i hela Sverige samt att idrottslyftsbidraget höjs. VSSF avvaktar den ekonomiska mallen från SSF.
Funktionärsutbildningar: Kursavgiften exkl. middag & logi skall vara densamma i hela Sverige. VSSF avvaktar den ekonomiska mallen från SSF.

MVH VSSF

Simlärarutbildning Nov 2012

Hej,

Idag är det sista dagen att anmäla sig till Simlärarutbildningen den 17-18 november samt 1 december.

För närvarande har 8 personer anmält sig och vi genomför kursen som planerat. Det finns plats upp till 16 personer så passa på att anmäl er under dagen.

OBS! De som genomför kursen kommer att valideras/överföras in i det nya utbildningssystemet som SSF startar upp under 2013. VSSF får mer information om detta under helgen den 16-18 november och återkommer till er under senare delen av året.

Inbjudan samt anmälan

MVH Magnus

Inbjudan Simlärarutbildning

Hej,

Hjärtligt välkomna till ett nytt försök att arrangera en Simlärarutbildning. Vi har behållt datumet 17-18 nov samt lagt till 1 dec och hoppas att detta passar er bättre.

Inbjudan SL utbildning HT 12

Sista anmälningsdag till SL utbildningen är den 31 oktober.


Vill vill även påminna er om att den 10 okt är det sista anmälningdag till U 9-13 års utbildningen den 20-21 okt. Observera att vi enbart har 6 platser kvar på utbildningen.

MVH VSSF

Framflyttade Utbildningar HT 2012

Hej,

SSF samt VSSF har varit tvungna att flytta fram följande utbildningar pga ej tillräckligt deltagarantal.

1) Konstsimstränare BAS - SSF återkommer med nytt datum senare.
2) Simlärarutbildning - VSSF återkommer med nytt startdatum (troligen i oktober) senare.

MVH Magnus