Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Återstartsstöd

Det finns lite medel kvar i återstartsstöd 3 och nu vänder vi oss till er föreningar som ännu inte sökt i denna omgång. Ni har chans att senast den 21 maj 2023 söka för något passande projekt. Prata gärna med er utvecklingskonsultent innan ni skickar in ansökan.

Svensk Simidrott har genom RF tilldelats återstartsstödsmedel som riktas till de 300 simidrottsföreningarna i Sverige.

Syftet med återstartsstöd är att stimulera en uppstart av föreningars verksamhet efter coronapandemin, vilket innebär att stödet ska användas för att stärka föreningars möjlighet att rekrytera och behålla medlemmar. Stödet kan användas till satsningar för både aktiva och ledare inom alla åldrar och på alla nivåer.

Exempel på satsningar inom återstartsstöd är:

 • Rekryteringssatsningar. Exempelvis marknadsföring, prova-på-dagar och utveckling av föreningsstrukturen för att attrahera och rekrytera nya målgrupper.
 • Satsning på fler simidrotter. Starta nya grupper inom en eller flera simidrotter, utveckla innehållet i befintlig verksamhet till att innehålla delar från en eller flera simidrotter.
 • Nystart med fysiska möten.
 • Läger. Återstartsstödet kan användas för att subventionera kostnaden.
 • Aktivitetsdagar. Exempelvis aktiviteter för befintliga och/eller nya medlemmar under en helg eller ett lov.
 • Kickoff/klubbkväll.
 • Fortbildning. Exempelvis genom inspiratör eller gästcoach.
 • Material. Sådant som behövs för att starta om verksamheten.
 • Utbildningssatsningar (utöver ordinarie planerade utbildningar som kan erhålla bidrag inom ordinarie utbildningsstöd).

Om projektet avser att starta upp ny verksamhet är det viktigt att det finns en plan för hur den ska kunna fortleva när återstartsmedlen är slut då detta är ett temporärt stöd.

I samband med ansökningsförfarandet rekommenderas föreningar att ha en dialog med utvecklingskonsulenten i sitt simidrottsdistrikt.

Observera att det inte går att söka återstartsstöd för följande delar: 

 • Löpande administration
 • Anläggningsinvesteringar
 • Kompensation för uteblivna intäkter och förluster för perioden som varit (För detta hänvisas till RF:s kompensationsstöd)

Vi ser gärna att projektetansökningarna innehåller egenfinansiering, men det är inget krav.

Ansökningsförfarande

Respektive förening ska endast göra en ansökan inom denna kategori. Om föreningen önskar genomföra flera återstartsstödssatsningar så ska de olika delarna/projekten specificeras tydligt i ansökan samt markeras med en prioritetsordning.

Föreningar som har sökt återstartsstöd tidigare har möjlighet att söka igen, men tidigare projekt måste vara avslutade och återrapporterade för att föreningen skall erhålla nytt stöd.

Föreningar som inte har sökt återstartsstöd alls kommer att prioriteras i tilldelningen.

Ansökan görs i IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel". Gör sedan en ansökan och välj först Idrottsmedel via "Svenska Simförbundet", sedan kategorin "alla" och till sist Idrottsmedel "Återstartsstöd IF omgång 3". Mer information om hur projektansökningar i Idrottonline görs, finns i slutet av texten på denna sida. Öppnas i nytt fönster.

Återkoppling på ansökningarna kommer att delges föreningarna och ett beslutsbrev skickas ut via IdrottOnline. Alla återrapporter måste in senast 30 november 2023.

Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag. Det ska inte förväxlas med kompensationsstödet då återstartsstödet inte syftar till att ekonomiskt kompensera föreningar för negativa ekonomiska konsekvenser som uppstått. Detta stöd tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få en uppstart, återstart, omstart eller nystart med sikte på den idrottsliga verksamheten.

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2023-04-26

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -