Funktionärer

Välkomna till VSSFs funktionärssida!

OBS - nuvarande funktionärskortens giltighetstid förlängda till 2023-03-31

Funktionärskort förlängs


Klärkare för funktionärsutbildning - Simning
Fr.o.m. 2013 måste alla föreningar meddela VSSF när de skall ha en Tävlingsfunktionärsutbildning, läs mer om förfarandet nedan.

Inbudningar samt anmälningslänken till funktionärsutbildningar hittar ni här!

VSSF Klärkare
Lars Paulsson, Borås
Marina Brohammer, Kungsbacka
Mark Schimmel, Skövde
Peter Svanberg, Göteborg
Tore Reinhold, Göteborg
Ulrika Nilsson, Borås

VSSF har tagit fram följande förslag (ej statiskt) till förbundsarrangemang! 

Huvudfunktionärer 2022
1) Tjänstgöringsschema 2022  - Uppdaterad 220303
2) Huvudfunktionärer 2022 - Uppdaterad 201102
3) Tävlingsrapport

 

Här följer lite användbara filer/länkar!
SSF Stadgar och Regler
VSSF Funktionärsansökan (Praktiklapp)
VSSF Diskningsprotokoll
VSSF Lagkappsblankett
VSSF Rekordanmälan
VSSF Utlägg & Reseräkning

Förfarandet gällande tävlingsfunktionärsutbildningar (steg 1) fr.o.m. 1 januari 2013!

1) Simidrottsföreningarna måste anmäla in till VSSF kansli (ca 1månad innan), när de skall ha sina tävlingsfunktionärsutbildningar. Det som behövs är: datum, tid, plats, kursledare samt föreningens kontaktperson.

2) VSSF kansli lägger in dem i utbildningsmodulen och returnerar en anmälningslänk till föreningarna. Föreningen lägger ut anmälningslänken på sin hemsida. 

3) Föreningsdeltagarna skall anmäla in sig själva, via anmälningslänken till utbildningen (GDPR-lagen).

4) Föreningen skapar en närvarolista till föreningen/kursledaren, någon dag innan utbildningen sker. Det som behövs är att föreningen har utsett någon till rollen utbildningsansvarig i Idrottonline.

5) Behörig kursledare genomför utbildningen och ombesörjer att föreningen rapporterar närvaron i föreningens Idrottonline.

6) Efter genomförd praktik inom 6 månader (inskickad praktiklapp), så godkänns funktionären av VSSF i utbildningsmodulen om deltagaren är närvarorapporterad.

7) VSSF skickar därefter funktionärskorten 1 gång/månad till föreningarna, som sedan i sin tur delar ut korten till sina funktionärer.

OBS! Glöm inte tillsätta utbildningsrollen för era funktionärsansvariga, de kan då följa och arbeta med anmälningar, listor, närvarorapportering (glöm ej att stämma av) tävlingsfunktionärsutbildningen i föreningens IOLs utbildningsmodul efter det att ni har fått anmälningslänken från VSSF.

MVH VSSF