Funktionärer

Välkomna till VSSFs funktionärssida!

Klärkare för funktionärsutbildning - Simning
Ni hittar utbildare i SSF listan här, uppdaterad 2018-11-30.
Fr.o.m. 2013 måste alla föreningar meddela VSSF när de skall ha en Tävlingsfunktionärsutbildning, läs mer om förfarandet nedan.

Inbudningar samt anmälningslänken till funktionärsutbildningar hittar ni här!

VSSF Klärkare

Anders Nilsson, Trollhättan - Tjänstledig, åter sommaren 2019
Bo Toresäter, Borås
Kent Wikström, Göteborg
Lars Paulsson, Borås
Maria Widerberg, Halmstad
Marina Brohammer, Lindome
Mark Schimmel, Skövde
Peter Svanberg, Göteborg
Tomas Agdahl, Kungälv
Tore Reinhold, Göteborg
Ulrika Nilsson, Borås

VSSF har tagit fram följande förslag (ej statiskt) till förbundsarrangemang! 

Huvudfunktionärer 2020

1) Tjänstgöringsschema - Uppdaterad 200121
2) Huvudfunktionärer - Uppdaterad 191217
3) Tävlingsrapport


Här följer lite användbara filer/länkar!
SSF Stadgar och Regler
SSF Förbundsfunkionärer
VSSF Funktionärsansökan (Praktiklapp)
VSSF Diskningsprotokoll
VSSF Lagkappsblankett
VSSF Rekordanmälan
VSSF Utlägg & Reseräkning

Förfarandet gällande funktionärsutbildningar fr.o.m. 1 januari 2013!

VSSF meddelade i december 2012 samt januari 2013 att det har blivit nya regler/riktlinjer gällande funktionärsutbildningarna hos SSFs simdistrikt fr.o.m. 1 januari 2013.

Vi vill än en gång göra er föreningar uppmärksamma på att följande gäller för att få uppdaterade samt godkända funktionärer! OBS! Glöm inte tillsätta utbildningsrollen för era funktionärsansvariga, de kan då följa och arbeta med anmälningar, listor, närvarorapportering (glöm ej att stämma av) tävlingsfunktionärsutbildningen i föreningens IOLs utbildningsmodul efter det att ni har fått anmälningslänken från VSSF.

MVH VSSF