Utvecklingskonsulenter

Här nedan hittar du det nyhetsbrev som varje månad går ut från oss utvecklingskonsulenter.
Vill du också registrera dig för att automatiskt få brevet, kontakta:

Annika Friberg annika.friberg@svensksimidrott.se eller Maria Hanson maria.hanson@svensksimidrott.se

November -21
Oktober -21
September -21