Organisation och Styrelse

VSSF Stadgar

VSSF Utlägg & Reseräkning

VSSF nominering utmärkelser - Simidrottare och/eller simidrottsledare
* Årets simidrottare och/eller simidrottsledare
* Nomineringsperiod: dec t.o.m. jan

VSSF ansökan utmärkelser - Simidrottsförening och/eller föreningsmedlem
* Ansökningsperiod: löpande under året

Minnesfonder inom VSSF distriktet

Policydokument
RF
- Dokumentbank
SSF -
Dokumentbank

VSSF Årsmöte, Ordförande- & Utvecklingskonferens 2018
- Anslaget 13 oktober 2017
Datum: 17 mars
Program: Kl. 09.30-17.00, se inbjudan nedan.
Plats: Scandic Crown, Göteborg.
Motioner: Senast 1/1 2018, se stadgar
Inbjudan med fullmakt samt röstlängd (23/2) - PDF
Anmälningslänk (23/2) - Klicka här
Valberedningens förslag (6/3) - Klicka här


E-post till hela Styrelsen
E-post till verkställande utskott (VU)

Ordförande

Per Gustafson
Mob: 070-987 37 49
E-post: per.gustafson@vssf.nu

Vice ordförande
Funktionär ansvarig
Tävlingskommitté

Karin Rahm
Mob: 070-461 74 72
E-post: karin.rahm@vssf.nu
Kassör
Tävlingskommitté
Mats Sjöqvist
Mob: 073-039 67 71
E-post: mats.sjoqvist@vssf.nu

Sekreterare
Utmärkelser

Ann-Christin Jarl
Mob: 070-990 49 79
E-post: anki.jarl@vssf.nu

Ledamot
Simkommitté

Anna-Karin Josefson
Mob: 070-787 84 24
E-post: ak.josefson@vssf.nu

Ledamot
Tävlingskommitté

Johan Widerberg
Mob: 070-348 77 35
E-post: johan.widerberg@vssf.nu
Ledamot
Simkommitté
Utbildningskommitté
Lars Sandberg
Mob: 070-601 38 38
E-post: lars.sandberg@vssf.nu

Ledamot
Konstsim & Simhopp

Lena Palmér
Mob: 070-624 42 55
E-post: lena.palmer@vssf.nu
Ledamot
Simkommitté
Pierre Johansson
Mob: 076-019 08 98
E-post: pierre.johansson@vssf.nu
SSF Utvecklingskonsulent Maria Hanson
Tel: 010-476 53 14
E-post: maria.hanson@svensksimidrott.se
Adj. Personal Magnus Hansson
Tel: 031-205 637
E-post: kansli@vssf.nu

SSF fadder VSSF

David Lega
Mob: 073-512 34 56
E-post: david@lega.se

SSF fadder VSSF

Stefan Persson
Mob: 0722-09 677 66
E-post: stefan.persson@simforbundet.se

Revisorer

Per Olsson (VSSF extern revisor)
Tel: 031- 260 400
  Christer Sunrydh (VSSF Ordinarie)
Mob: 070-522 09 02
  Börje Bengtsson (VSSF Suppleant)
Mob: 072-557 53 62

Valberedning
2018/2019

Ingmar Lundström (Ordf)
Frillesås
E-Post: ingmar.lundstrom@vssf.nu 
Mob: 070-512 60 60
  Ann Mårdbrink
Göteborg
Mob: 070-378 79 91
  Jonas Söderberg
Borås
Mob: 070-573 64 72
  Marlene Larsson
Skövde
Mob: 076-369 04 76
Hedersordförande Ingmar Lundström, Frillesås
Hedersledamöter Ralph Ekberg, Göteborg
  Birgit Götenstedt, Otterbäcken
  Hans Hellbrand, Sjömarken
  Ulf Lundin, Göteborg
  Birgitta Mattsson, Mariestad
  Jerry Moberg, Alingsås
  Reine Odell, Västra Frölunda
  Bo Sandqvist, Partille