Organisation och Styrelse

VSSF Stadgar 

VSSF Utlägg & Reseräkning


VSSF nominering utmärkelser - Simidrottare och/eller simidrottsledare
* Årets simidrottare och/eller simidrottsledare
* Nomineringsperiod: dec t.o.m. jan

VSSF ansökan utmärkelser - Simidrottsförening och/eller föreningsmedlem
* Ansökningsperiod: löpande under året

Minnesfonder inom VSSF distriktet

Policydokument
RF
Dokumentbank
SSF - Dokumentbank

-----------------------------------------------------

VSSF Årsmöte
2020

Datum: 8 juni, kl. 19.00-20.00 
(Årsmötet den 21 mars - BLEV INSTÄLLT (STYRELSEBESLUT 17/3) P.G.A. MÖTESRESTRIKTIONER GÄLLANDE CORONAVIRUSET COVID-19).

Plats: Digitalt - Microsoft Teams

Anmälan

Kallelse

Valberedningens förslag

Anslaget:
2019-10-24 VSSF Distriktskalender Utkast 1 (Rev).
2019-12-17 VSSF Distriktskalender (hemsidan).
2020-01-07 Inskickat till SSF sidan - för föreningar, distriktsförbund, årsmöte.
2020-01-08 Publicerad på SSF sidan - för föreningar, distriktsförbund, årsmöte.
2020-03-04 Uppdaterat tidpunkt och plats via kallelseutskick samt på hemsidan (start- och organisationssida).
2020-03-17 Inställt p.g.a. Covid-19 mötesrestriktioner.
2020-05-19 Nytt mötesdatum - 8/6 - anslagit via E-post, VSSF hemsida samt meddelat SSF.

-----------------------------------------------------

E-post till hela Styrelsen

E-post till verkställande utskott (VU)

Ordförande

Per Gustafson
Mob: 070-987 37 49
E-post: per.gustafson@vssf.nu

Vice ordförande
Tävlingskommitté

Johan Widerberg
Mob: 070-348 77 35
E-post: johan.widerberg@vssf.nu
Kassör
Tävlingskommitté
Mats Sjöqvist
Mob: 073-039 67 71
E-post: mats.sjoqvist@vssf.nu
Ledamot
Sekreterare
Utbildningskommitté
Lars Sandberg
Mob: 070-601 38 38
E-post: lars.sandberg@vssf.nu

Ledamot
Simidrottskommitté

Christer Almqvist
Mob: 0767-652444
E-post: christer.almqvist@vssf.nu 

Ledamot
Funktionärsansvarig
Tävlingskommitté

Karin Rahm
Mob: 070-461 74 72
E-post: karin.rahm@vssf.nu

Ledamot
Utbildningskommitté

Ulrika Nilsson
Mob: 070-677 11 79
E-post: ulrika.nilsson@vssf.nu

Ledamot
Simidrottskommitté

Åsa Laveno
Mob: 076-621 05 16
E-post: asa.laveno@vssf.nu 
SSF Utvecklingskonsulent

Maria Hanson
Tel: 010-476 53 14
E-post: maria.hanson@svensksimidrott.se

Annika Friberg
Tel: 010-450 71 78
E-post: annika.friberg@svensksimidrott.se

Adj. Personal Marina Brohammer
Tel: 031-205 637
E-post: kansli@vssf.nu
            marina.brohammer@vssf.nu

SSF kontaktpersoner

Louise Karlsson
E-post: louise.karlsson@svensksimidrott.se 

Torbjörn Wolffram
E-post: torbjorn.wolffram@svensksimidrott.se 

Revisorer

Per Olsson (VSSF extern revisor)
Tel: 031- 260 400
  Christer Sunrydh (VSSF Ordinarie)
Mob: 070-522 09 02
  Börje Bengtsson (VSSF Suppleant)
Mob: 072-557 53 62

Valberedning
2021/2022

Ingmar Lundström (Ordf)
Frillesås
E-Post: ingmar.lundstrom@vssf.nu 
Mob: 070-512 60 60
  Jonas Söderberg
Borås
Mob: 070-573 64 72
  Marlene Larsson
Skövde
Mob: 076-369 04 76
  Ulrike Feldhusen
Falkenberg
Mob: 070-407 96 66
Hedersordförande Ingmar Lundström, Frillesås
Hedersledamöter Ralph Ekberg, Göteborg
  Birgit Götenstedt, Otterbäcken
  Hans Hellbrand, Sjömarken
  Ulf Lundin, Göteborg
  Birgitta Mattsson, Mariestad
  Jerry Moberg, Alingsås
  Reine Odell, Västra Frölunda
  Bo Sandqvist, Partille