Organisation och Styrelse

VSSF Stadgar

Verksamhetsinriktning VSSF 2018-2019

VSSF Utlägg & Reseräkning

VSSF nominering utmärkelser - Simidrottare och/eller simidrottsledare
* Årets simidrottare och/eller simidrottsledare
* Nomineringsperiod: dec t.o.m. jan

VSSF ansökan utmärkelser - Simidrottsförening och/eller föreningsmedlem
* Ansökningsperiod: löpande under året

Minnesfonder inom VSSF distriktet

Policydokument
RF
- Dokumentbank
SSF -
Dokumentbank

-----------------------------------------------------

VSSF Årsmöte
2020

Datum: 21 mars, kl. 10.00-12.00 - Uppdaterad 4/3.
OBS - INSTÄLLD (STYRELSEBESLUT 17/3) PGA MÖTESRESTRIKTIONER GÄLLANDE CORONAVIRUSET.


Plats: Valhalla Sporthall, D-Hall (sammanträdesrum), Valhallagatan 3, Göteborg - Uppdaterad 4/3.
Anmälan
Kallelse

Valberedningens förslag

Anslaget:
2019-10-24 VSSF Distriktskalender Utkast 1 (Rev).
2019-12-17 VSSF Distriktskalender (hemsidan).
2020-01-07 Inskickat till SSF sidan - för föreningar, distriktsförbund, årsmöte.
2020-01-08 Publicerad på SSF sidan - för föreningar, distriktsförbund, årsmöte.
2020-03-04 Uppdaterat tidpunkt och plats via kallelseutskick samt på hemsidan (start- och organisationssida).

-----------------------------------------------------

E-post till hela Styrelsen

E-post till verkställande utskott (VU)

Ordförande

Per Gustafson
Mob: 070-987 37 49
E-post: per.gustafson@vssf.nu

Vice ordförande
Funktionär ansvarig
Tävlingskommitté

Karin Rahm
Mob: 070-461 74 72
E-post: karin.rahm@vssf.nu
Kassör
Tävlingskommitté
Mats Sjöqvist
Mob: 073-039 67 71
E-post: mats.sjoqvist@vssf.nu

Sekreterare
Utmärkelser

Ann-Christin Jarl
Mob: 070-990 49 79
E-post: anki.jarl@vssf.nu

Ledamot
Simkommitté

Anna-Karin Josefson
Mob: 070-787 84 24
E-post: ak.josefson@vssf.nu

Ledamot
Tävlingskommitté

Johan Widerberg
Mob: 070-348 77 35
E-post: johan.widerberg@vssf.nu
Ledamot
Simkommitté
Utbildningskommitté
Lars Sandberg
Mob: 070-601 38 38
E-post: lars.sandberg@vssf.nu

Ledamot
Konstsim & Simhopp

Lena Palmér
Mob: 070-624 42 55
E-post: lena.palmer@vssf.nu
Ledamot
Simkommitté
Pierre Johansson Hilbert
Mob: 076-019 08 98
E-post: pierre.johansson@vssf.nu
SSF Utvecklingskonsulent

Maria Hanson (Föräldraledig)
Tel: 010-476 53 14
E-post: maria.hanson@svensksimidrott.se

Annika Friberg
Tel: 010-450 71 78
E-post: annika.friberg@svensksimidrott.se

Adj. Personal Magnus Hansson
Tel: 031-205 637
E-post: kansli@vssf.nu

SSF fadder VSSF

Stefan Persson
Mob: 070-422 15 80
E-post: stefan.persson@simforbundet.se

Revisorer

Per Olsson (VSSF extern revisor)
Tel: 031- 260 400
  Christer Sunrydh (VSSF Ordinarie)
Mob: 070-522 09 02
  Börje Bengtsson (VSSF Suppleant)
Mob: 072-557 53 62

Valberedning
2019/2020

Ingmar Lundström (Ordf)
Frillesås
E-Post: ingmar.lundstrom@vssf.nu 
Mob: 070-512 60 60
  Ann Mårdbrink
Göteborg
Mob: 070-378 79 91
  Jonas Söderberg
Borås
Mob: 070-573 64 72
  Marlene Larsson
Skövde
Mob: 076-369 04 76
Hedersordförande Ingmar Lundström, Frillesås
Hedersledamöter Ralph Ekberg, Göteborg
  Birgit Götenstedt, Otterbäcken
  Hans Hellbrand, Sjömarken
  Ulf Lundin, Göteborg
  Birgitta Mattsson, Mariestad
  Jerry Moberg, Alingsås
  Reine Odell, Västra Frölunda
  Bo Sandqvist, Partille