Utbildning

Hej,

Nedan finner ni de utbildningar som genomförs inom VSSF, detta gäller simidrottsutbildningar samt funktionärsutbildningar!

 

RF-SISU utbildningar (sök Grundutbildning för tränare - ingår i Simidrottsledarutbildningen)
RF-SISU Västra Götaland - Se här!
RF-SISU Halland - Se här!


Inställda utbildningar pga. Covid-19 hittar ni längst ner


Utbildningarna finns även i Distriktskalendern.

Instruktör/tränar utbildning 2021

 

Datum Utbildning Plats Anmälan senast Webbintro Fysisk träff
9-10/1 Simidrottsledare (SIL) 1 Falkenberg/ Kungsbacka Anmälan stängd 2020-12-08

Webb utb: 2020-12-08
Fysisk träff: 14-15 augusti - Kungsbacka

20-21/3 Simidrottsledare (SIL) 2 Kungsbacka Anmälan stängd 2021-04-12 Webb utb: 2021-04-12
Fysisk träff: 14-15 augusti - Kungsbacka
18-19/9 Simidrottsledare (SIL) 5 Göteborg Anmälan ständ 2021-08-23 2021-09-18--19
06-07/11 Simidrottsledare (SIL) 6 Göteborg Anmälan stängd 2021-10-11 2021-11-06-07
08-09/1 Simidrottsledare (SIL) 1 Göteborg 2021-11-29 2021-12-15 2022-01-08--09
           
           
05/11-9/1 Simlinjeinstruktör (SI) 2-8 Göteborg Anmälan tillfälligt stängd. Kursen framflyttad ny info kommer vecka 49 Ingen Nya datum för kurs kommer vecka 49 
           
24/10-10/1 Simlinjeinstruktör (SI) 7-13 Digitalt / Kungsbacka anmälan stängd Ingen Del 1: 2020-10-24--25
Del 2: 2020-Nov/Dec (Webb)
Del 3: Digitalt 22-23 maj plus en fysisk del 22 maj 14.00-17.00 i  Kungsbacka simhall
           
20/11-9/1 Simlinjeinstruktör (SI) 7-13 Göteborg inställd pga lågt deltagande Ingen Inställd pga lågt deltagande
           
INSTÄLLDA UTBILDNINGAR PGA. COVID-19    
24-25/4 Simidrottsledare (SIL) 3 ????   2021-03-29

INSTÄLLD PGA COVID-19

12-13/6 Simidrottsledare (SIL) 4 ????   2021-05-17 INSTÄLLD PGA COVID-19
29/10-10/1 Simlinjeinstruktör (SI) 2-8 Göteborg Anm. stängd Ingen INSTÄLLD PGA COVID-19

 
Tävlingsfunktionär (steg 1)

Föreningar arrangerar och inbjuder under året, läs mer här.

Datum Utbildning Plats Anmälan senast
Varierande Tävlingsfunktionär Varierande Var god sök föreningarnas anm. länkar här


Distriktsfunktionär (steg 2)

VSSF anordnar själv eller i samarbete med förening.

Datum Utbildning Plats Anmälan senast Webbintro Fysisk träff    Anmälningslänk
 20/11 2021 Distriktsfunktionär - VSSF  Mölndal  18/11  Ingen  Mölndal Sök utbildning - Svenska Simförbundet (svensksimidrott.se)
  Distriktsfunktionär - VSSF     Ingen     


Utbildningsarvode m.m. gällande bl.a. Tävlingsfunktionärs utbildning
VSSF vill göra er uppmärksamma att följa Svensk lagstiftning gällande utbetalningar av arvoden, reseersättningar m.m. vid anförskaffande av kursledare.
Kortfattat så gäller det att betala sociala avgifter vid utbetalning av utbildningsarvode (lön) överstigande 1000 kr (några undantag finns), reseersättning betalas enbart ut mellan hemmet samt utbildningsplatsen. Mer information kan ni finna på www.skatteverket.se eller här under punkterna 4.1 och 4.2 Ni skall skicka in kontrolluppgift till skatteverket varje år gällande ovanstående.

MVH VSSF