Utbildning

Hej,

Nedan finner ni de utbildningar som genomförs inom VSSF, detta gäller simidrottsutbildningar samt funktionärsutbildningar!

Sök din SSF & VSSF (SDF) utbildning i Idrottonline (funktionär/tränar) - Se här!

(Scrolla ned på sidan, ställ er där det står Svenska Simförbundet, byt till Västsvenska Simförbundet, tryck på sök)

RF-SISU utbildningar (sök Grundutbildning för tränare - ingår i Simidrottsledarutbildningen)
RF-SISU Västra Götaland - Se här!
RF-SISU Halland - Se här!

VSSF utbildningskalender 2021 - version 201109
Utbildningarna finns även i Distriktskalendern.

Instruktör/tränar utbildning 2021

Datum Utbildning Plats Anmälan senast Webbintro Fysisk träff
9-10/1 Simidrottsledare (SIL) 1 Falkenberg 2020-11-24 2020-12-08

Webb utb: Genomförs
Fysisk träff: fysisk träff planeras att genomföras till våren efter lättade restriktioner. Blir samtidigt med SIL2.

20-21/3 Simidrottsledare (SIL) 2 Göteborg 2021-02-08 2021-02-22 Webb utb: Genomförs
Fysisk träff: fysisk träff planeras att genomföras till våren efter lättade restriktioner. Blir samtidigt med SIL1.
24-25/4 Simidrottsledare (SIL) 3 ????   2021-03-29

INSTÄLLD PGA COVID-19

12-13/6 Simidrottsledare (SIL) 4 ???? 2021-05-03 2021-05-17 2021-06-12--13
18-19/9 Simidrottsledare (SIL) 5 ???? 2021-08-09 2021-08-23 2021-09-18--19
06-07/11 Simidrottsledare (SIL) 6 ???? 2021-09-27 2021-10-11 2021-11-06--07
08-09/1 Simidrottsledare (SIL) 1 ???? 2021-11-29 2021-12-13 2022-01-08--09
           
29/10-10/1 Simlinjeinstruktör (SI) 2-8 Göteborg Anm. stängd Ingen INSTÄLLD PGA COVID-19
           
05/11-9/1 Simlinjeinstruktör (SI) 2-8 Göteborg 2021-10-18 Ingen 2021-11-05--07
2022-01-08--09
           
24/10-10/1 Simlinjeinstruktör (SI) 7-13 Göteborg Anm. stängd Ingen Del 1: 2020-10-24--25
Del 2: 2020-Nov/Dec (Webb)
Del 3: Inställd pga Covid-19, VSSF återkommer med datum
           
20/11-9/1 Simlinjeinstruktör (SI) 7-13 Göteborg 2021-11-01 Ingen 2021-11-20--21
2022-01-07-09

 
Tävlingsfunktionär (steg 1) - Föreningar arrangerar och inbjuder under året, läs mer här.

Datum Utbildning Plats Anmälan senast
Varierande Tävlingsfunktionär Varierande Var god sök föreningarnas anm. länkar här


Distriktsfunktionär (steg 2) - VSSF anordnar själv eller i samarbete med förening.

Datum Utbildning Plats Anmälan senast Webbintro Fysisk träff
  Distriktsfunktionär - VSSF     Ingen  
  Distriktsfunktionär - VSSF     Ingen   


Utbildningsarvode m.m. gällande bl.a. Tävlingsfunktionärs utbildning
VSSF vill göra er uppmärksamma att följa Svensk lagstiftning gällande utbetalningar av arvoden, reseersättningar m.m. vid anförskaffande av kursledare.
Kortfattat så gäller det att betala sociala avgifter vid utbetalning av utbildningsarvode (lön) överstigande 1000 kr (några undantag finns), reseersättning betalas enbart ut mellan hemmet samt utbildningsplatsen. Mer information kan ni finna på www.skatteverket.se eller här under punkterna 4.1 och 4.2 Ni skall skicka in kontrolluppgift till skatteverket varje år gällande ovanstående.

MVH VSSF