Utbildning

Hej,

Nedan finner ni de utbildningar som genomförs inom VSSF, detta gällar simidrottsutbildningar samt funktionärsutbildningar!

VSSF samt föreningarnas inbjudningar inkl. anmälningsförfarandet via idrottonline finner ni nedan!

SSF ledarutbildning för simning - Se här!
SSF ledarutbildning för simhopp - Se här!
SSF ledarutbildning för vatttenpolo - Se här!
SSF ledarutbildning för konstsim - Se här!
SSF ledarutbildning för föreningar - Se här!
SSF ledarutbildning för funktionär/domare - Se här!
Studier för simidrottare - Se här!

Sök din SSF & VSSF (SDF) utbildning (funktionär/tränar) - Se här!
(Ställ er där det står Svenska Simförbundet, byt till Västsvenska Simförbundet, tryck på sök)
VSSF tränarutbildningar finns även i distriktskalendern.
SSF resebidrag utbildningar, se här.


SISU Plattformen utbildning
SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland - Se här!
SISU Idrottsutbildarna Halland - Se här!


VSSF vill göra er uppmärksamma att följa Svensk lagstiftning gällande utbetalningar av arvoden, reseersättningar m.m. vid anförskaffande av kursledare.
Kortfattat så gäller det att betala sociala avgifter vid utbetalning av utbildningsarvode (lön) överstigande 1000 kr (några undantag finns), reseersättning betalas enbart ut mellan hemmet samt utbildningsplatsen. Mer information kan ni finna på www.skatteverket.se eller här under punkterna 4.1 och 4.2 Ni skall skicka in kontrolluppgift till skatteverket varje år gällande ovanstående.

 

MVH VSSF