Utbildning

Hej,

Nedan finner ni de utbildningar som genomförs inom VSSF, detta gäller simidrottsutbildningar samt funktionärsutbildningar!

VSSF Utbildningskalender 2020 


Sök din SSF & VSSF (SDF) utbildning (funktionär/tränar)
- Se här!

(Ställ er där det står Svenska Simförbundet, byt till Västsvenska Simförbundet, tryck på sök)

RF-SISU utbildningar
RF-SISU Västra Götaland - Se här!
RF-SISU Halland - Se här!

VSSF vill göra er uppmärksamma att följa Svensk lagstiftning gällande utbetalningar av arvoden, reseersättningar m.m. vid anförskaffande av kursledare.
Kortfattat så gäller det att betala sociala avgifter vid utbetalning av utbildningsarvode (lön) överstigande 1000 kr (några undantag finns), reseersättning betalas enbart ut mellan hemmet samt utbildningsplatsen. Mer information kan ni finna på www.skatteverket.se eller här under punkterna 4.1 och 4.2 Ni skall skicka in kontrolluppgift till skatteverket varje år gällande ovanstående.

MVH VSSF