NIU Simgymnasium


Västsvenska Simförbundet genomför ett Simgymnasium (NIU)
i samarbete med Katrinelundsgymnasiet och Bernadottegymnasiet.

Vi vill göra er uppmärksamma att Simgymnasiet (NIU) är öppet för alla Västsvenska simmare.
Ni kan läsa mer om skolorna här: Katrinelundsgymnasiet och Bernadottegymnasiet.

Glöm inte att ange ert individuella val vid ansökan - Simning.

Ansökningsprocedur för läsåret 2018-2019

1) Fyll i Svenska Simförbundets ansökningsformulär senast den 1/12 2017.

2) Fyll även i denna blankett och skicka in den till VSSF, detta för att vi skall
kunna se ansökningsläget i förhand.


Därefter gör VSSF, Katrinelund och Bernadotte en bedömning på varje enskild simmare/simmerska
om de uppfyller NIU (Nationell Idrotts Utbildning) samt SSF/VSSFs krav.

Vid ev. administrativa frågor kontakta VSSFs Kansli, 031-205 637.
Vid ev. träningsrelaterade frågor kontakta Anders Bladh, 070-629 90 53.

Själva ansökan till Katrinelund och Bernadotte gör ni i slutet av januari via er inloggningskod för gymnasieansökan, glöm inte att ange att ert 1a val är exempelvis Katrinelund, studieprogram (Natur, Samhäll, Idrott et.c) samt simning som ert individuella val.

Hjärtligt välkomna till Katrinelunds och Bernadottes simgymnasium!

________________________________________________

Uddevalla Sim genomför ett Simgymnasium (NIU)
i samarbete med Uddevalla Gymnasieskola


Ansökningsblanketten för läsåret 2018-19 finns på SSFs hemsida här!
Sista ansökningsdatum är den 1/12 2017.

Mer information kan ni få/hitta här:
Uddevalla Elitidrottsgymnasium
Fredrik Larsson
073-500 33 85

Hjärtligt välkomna till Uddevalla Elitidrottsgymnasium!

________________________________________________

SK Elfsborg genomför ett Simgymnasium (NIU)
i samarbete med Sven Eriksonsgymnasiet


Ansökningsblanketten för läsåret 2018-19 finns på SSFs hemsida här!
Sista ansökningsdatum är den 1/12 2017.

Mer information kan ni få/hitta här:
Sven Eriksonsgymnasiet
Claes Andersson
073-312 10 05

Hjärtligt välkomna till Sven Eriksongymnasiet, Borås!

_________________________________________________

SK Laxen genomför ett Simgymnasium (NIU)
i samarbete med Sannarpsgymnasiet

Ansökningsblanketten för läsåret 2018-19 finns på SSFs hemsida här!
Sista ansökningsdatum är den 1/12 2017.

Mer information kan ni få/hitta här:
Sannarpsgymnasiet
Stefan Adlerborn, SK Laxen

________________________________________________