Distriktskalender 2016 Utkast 2

Hej,

VSSF har sammanställt Distriktskalender 2016 utkast 2. Det som är beslutat i kalendern till dags dato är förbundstävlingarna.

Följande process gäller nu:

1) Föreningarna kan göra ändringar (byta datum) samt ansöka om ni har glömt det fram t.o.m. vecka 34, därefter i slutet av augusti tar styrelsen ett beslut om tävlingssanktion alt. tävlingstillstyrkan (internationella tävlingar).

2) Efter styrelsebeslut om inbjudestävlingar skall dessa sanktioneras/tillstyrkas av VSSF senast den 15 sep. till SSF. VSSF publicerar i samband med detta en komplett Distriktskalender 2016. SSF sammanställer i sin tur ansökningar av internationella tävlingar under sep/okt till LEN samt FINA.

3) VSSF förbundstävlingarnas upplägg 2016 kommer att diskuteras på VSSF Simidrottsting den 31 okt-1 nov.

Distriktskalender VSSF 2016 Utkast 2

MVH VSSF