Föreningsenkät samt Klubbvägledning

Hej,

Under Simidrottsforum i Stockholm fördes en diskussion med de närvarande föreningar vilka arbetsområden som VSSF skall prioritera de nästkommande åren.
VSSF har sänt ut enkäten till föreningarna och om någon inte har fått den så ber vi ordföranden i den föreningen att kontakta VSSF kansli omgående.
Vi ser med tillförsikt fram mot era svar senast den 20 oktober.

SSF & VSSF har glädjen också att meddela er om att de två första Klubbvägledarbesöken i samarbete med SISU är inplanerade.
Först ut i vårt distrikt är Varberg Falkenberg Sim (17/10) tätt följt av SK Vänersborg (19/10).
Vill ni läsa mer om Klubbvägledare så finns en liten information på SSFs hemsida eller kontakta direkt VSSFs Klubbvägledare.

MVH
VSSF Styrelse