Inbjudan till Idrottshögskolan i Göteborg

Hej!

I samband med den workshop som arrangerades kring simrelaterad forskning på Chalmers i januari framförde flera deltagare att man önskade besöka Kunskapscentrum för Hälsa och Prestationsutveckling, dvs det tillämpade forskningslabb som är beläget i Idrottshögskolan på Skånegatan, Göteborg.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap arrangerar nu ett sådant studiebesök med efterföljande fika och diskussion/frågor tisdagen den 6 mars 2012 kl 16-17.

STUDIEBESÖK på IDROTTSHÖGSKOLAN vid Skånegatan (mellan Norska Sjömanskyrkan och Katrinelundsgymnasiet / mellan Scandinavium och Ullevi).

P R O G R A M

Kl. 16.00 - Samling.
Kl. 16.45 - Fika och diskussion/frågor

PARKERING: Finns i Ullevigaraget mittemot Idrottshögskolan eller på andra sidan Skånegatan sett från Idrottshögskolan.

Du får gärna ta med dig någon kollega! Skicka mig ett mail om du kommer, så vi vet hur mycket kaffe vi skall sätta på...

Claes Annerstedt, prefekt Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, claes.annerstedt@ped.gu.se

MVH VSSF gm Gunnar Westman och Magnus