Kallelse/Inbjudan

Under JDM 12-14 januari 2007 i Skäret kommer vi att ha följande möten:
* Simkommittén (Ansvarig tränare för resp. klubb)
* Utbildningskommittén (Ansvarig utbildare för resp. klubb)
Ordförandekonferensen ersätts med Simkommitté och Utbildningskommittén. Intresserade ordföranden hälsas välkommen till de andra två möterna.
Tiden för träffen är ca. kl. 14.00. Mer information och dagordning skickas via mail!
Inbjudan!