Kerstin 'KåPe' Pettersson - Minnesfond

Med anledning av att Kerstin 'KåPe' Pettersson har lämnat oss den 8 maj har några av oss som stod henne nära för avsikt att starta en Minnesfond i hennes namn.

Fondens syfte är att göra det som KåPe alltid gjort stötta simmare i sina ambitioner att nå framgång samt att bevara/minnas KåPe även i framtiden.

Om ni vill hedra KåPe och göra det som hon alltid gjort, önskas ekonomiska bidrag istället för blommor i samband med hennes begravning till Pg. 107 36 98-1.

Ing-Marie 'Ingis' Nilsson
Glen Christiansen
Ann Linder/Christiansen