Masters SM 50m

Hej,

SSF och VSSF tackar alla deltagande föreningar, simmare och funktionärer för en trevlig tävling.

RE fil
Res Lenexfil

Uppdaterad 29 juni.
SSF och VSSF har reviderat SM poängberäkningen enligt § 310 i SSF stadgar. Vi har använt oss av det speciella programmet MastersCheck där rätt poängparametrar finns inskrivna istället för Wingrodans poängberäkning.
De nya resutat- och poänglistorna ser ut så här:

Resultat / Results
SM Poäng