Remiss angående funktionärer på distriktstävlingar

VSSF vill få in yttrande angående funktionärer på distriktets mästerskapstävlingar fr.o.m. 2009.
Vi vill att ni tar ställning till de ett av de två rödmakrerade förslagen i dokumentet nedan. Svar ska vara VSSF tillhanda senast den 30/11 2008 för att styrelsen ska kunna besluta i frågan måndag 1/12 kl 12.oo.

Remissförslag

Meddelande om beslut kommer klubbarna tillhanda under tisdagen 2/12.

Inbjudan till JDM skickas därefter ut under onsdagen 3/12 med vilket antal funktionärer respektive klubb ska anmäla till JDM i januari.

Vidare har styrelsen beslutat att JDM kommer att genomföras med nuvarande grenordning i Uddevalla i januari 2009. Framtida diskussioner ang förändringar av antal dagar, grenordning, direktfinaler etc. skjuts till jan/feb 2009.