Simtinget den 26-27 augusti

Nu är det åter dags för vår gemensamma träff för att stärka västsvensk simning och få nya idéer till vår verksamhet. I år kommer vi att prata föreningsutveckling, bassängutrymme, simgymnasium, sponsring, att söka bidrag, framtidsprojekt mm. Allt med insprierande föreläsare som Micael Matsson, SK Neptun/SSFs Framtidsgrupp, Tony Leo, Marknadschef SSF, Jim Thuresson, inspiratör och coach, Föreningsutvecklare från SISU mfl.

Preliminärt program
Inbjudan

Du som inte redan anmält dig och din klubb, skynda dig att komma in med anmälan!!

VÄLKOMNA!