Sum-Sim Region 2015 uppdaterad

Hej,

VSSF vill göra er uppmärksamma på att det har inkommit efteranmälningar i grenarna 17, 23, 35 och 54. Enligt reglementet har vi därav tagit in efteranmälningarna samt öppnat upp grenarna för reserverna 1-3, dvs reserverna från (TSS, SKE, Laxen, MASS, S77, Skövde, Göteborg Sim) får även starta.

MVH VSSF