Svenska SFs Årsmöte

Simföreningar - planera för deltagande på Simförbundsmötet!

Simförbundets valberedning påminner medlemsföreningarnas om den utökade rösträtten och uppmanar till deltagande på Simförbundsmötet i Västerås 24-25 april. Läs mer i valberedningens brev, här

MVH
SSF gm VSSF