Team Future HT 2015

Hej,

VSSF har tagit ut simmare till höstens läger den 11-13 september, tyvärr kan vi inte genomföra yngre lägret i dagsläget (vi saknar tränare). VSSF återkommer med när TF Yngre lägret kan genomföras.

VSSF har markerat i uttagningsdokumenten de simmare som är uttagna till SSF riks- samt regionläger i rött, se även här!

Det är ett krav på att skicka in talongen på sista sidan av kallelsen vid deltagande senast den 1 september, därefter plockas eventuella reserver in!

Team Future Yngre - Framflyttad till ev. senare datum
VSSF eftersöker 3 st. tränare alt. en förening som kan tänka sig genomföra lägret. Ansvarig tränare skall vara utbildad SI 7-13 alt. SI 12-17 instruktör eller motsvarande. Assisterande tränare skall vara minst utbildad SA instruktör eller motsvarande. Förslag till tränare eller intresserad förening skickas in till VSSF snarast.

Team Future Mellan - Borås
Kallelse
Uttagna

Team Future Äldre - Göteborg
Kallelse
Uttagna


VSSF tar gärna emot nomineringar från föreningar gällande tränarfrågan (instruktörer) till våra Team Future läger inför framtiden. Använd gärna följande mall vid era nomineringar:

TF Yngre
- Ansvarig tränare: SI 7-13 alt SI 12-17 eller motsvarande.
- Assisterande tränare: Minst SA eller motsvarande.

TF Mellan
- Ansvarig tränare: SI 12-17 eller motsvarande.
- Assisterande tränare: SI 7-13 eller motsvarande.

TF Äldre
- Ansvarig samt assisterande tränare: Lic. simtränare Jr/Sr eller motsvarande.


MVH VSSF