Team Future och Team West VT 2014

Hej,

Nu är uttagningarna klara gällande Team Future och ni kan se inbjudan/kallelsen till varje läger nedan. Vidare så har en intressefrågan varit ute hos föreningarna gällande Team West och vi hoppas att den slutgiltiga inbjudan/kallelsen kommer inom kort.

Deadlinen för bekräftelse gällande Team Future är den 27 februari oavsett om ni skall delta eller inte!!!

Team Future, 14-16 mars.
Inbjudan/kallelse TF Yngre - Lysekil
TF Yngre Uttagna
Anm blank TF Yngre - wordfil

Inbjudan/kallelse TF Mellan - Borås
TF Mellan Uttagna
Anm blank TF Mellan - wordfil

Inbjudan/kallelse TF Äldre - Hjörring, Danmark
TF Äldre Uttagna
Anm blank TF Äldre - wordfil

Team West, 26-30 mars.
Intresseförfrågan
Anmälan och deltagarlista TW Danish Open, Danmark
Applicationform
Entryform
Slut PM - kommer snart

MVH VSSF