Team West

SM och JSM närmar sig och nya uttagningar kommer att blia aktuella.
Simkommittén har beslutat sig för att se över uttagningskriterierna för Team West säsongen 06-07.
Fullständig redogörelse kommer att presenteras i samband med Simtingte 26-27 augusti.
Minimikraven kommer att var medalj på SM alt. JSM och/eller att tiderna är nationellt gångbara. Med anledning av att flera västsvenska simmare kommer att vara borta på landslagsuppdrag i samband med årets SM/JSM kommer deras tider att bedömas samt att ev. simmare som tar medalj kommer att värderas utifrån hur resultatet hade varit om landslagssimmare varit med vid SM/JSM.

Simkommittén
VSSF