Utbildningar HT 2012

Hej,

VSSF i samarbete med SSF konstsimsutskott inbjuder till Konstsimtränare Bas den 21-23 september i Göteborg.
Se inbjudan.

VSSF arrangerar själva nedanstående utbildningar under hösten:
Simlärarkandidat/Teknikinstruktörs utbildningen sker i Borås den 7-9 sep. - Föreläsare Hasse Johansson.
Simlärarutbildningen sker i Göteborg den 22 sep samt 17-18 november - Föreläsare Anna Nilsson.
Ungdomstränare 9-13 sker i Göteborg den 20-21 oktober - Föreläsare Johan Runhage.
Se inbjudan.

Under september återkommer vi med mer information gällande följande utbildningar:
Ungdomstränare 13-16 samt Distriktsfunktionärsutbildning.

MVH
VSSF gm Magnus