VSSF Simting och SI utb 2013

Hej,

VSSF vill tacka alla Simtings, SI utbildnings & föreläsningsdelegater till en lyckad helg på Vann Spa. Här nedan följer lite kortfattad information om de olika föreläsningarna & spårens innehåll.

1) Ulrika Sandmark, SSF, presenterade information från SSF. Föreläsningen genomlyste var som har hänt/händer från utbildningsnivå till landslagsnivå inom Svensk simning.

2) Sture Gustafsson, Västergötlands IF, föreläste om idrottens utmaningar inför framtiden. Där det bl.a. poängterades att vi kommer att bli utmanade av olika aktörer från den privata samt offentliga sektorn i samhället.

3) Johan Runhage, VSSF Utbildningsråd, informerade om SA samt SI utbildningarna inför framtiden samt tankarna hur vi skall genomföra dom.

4) Alexandra Cander, SISU Idrottsutbildarna Väst, informerade om IdrottOnlines olika möjligheter från medlems- till utbildningshantering.

5) VSSF genom Niclas Sjöberg och Peter Svanberg genomförde en konferens under temat hur kan vi ytterligare öka samarbetet i distriktet.

6) Vi genomförde en kombinerad utbildningstimme för SI samt simtingsdeltagarna där ämnet var simlinjens utvecklingstrappa.

7) VSSF presenterade Distriktskalendern 2014 (näst sista utkastet) samt VSSF strategiska plan 2013-2016 som kompliterrar SSFs strategiska plan.

8) Magnus Hansson presenterade SSFs Simkunnighetsområden och hade detta som diskussionsunderlag till att skapa ett VSSF simkunnighetsråd.

9) Jonas Söderberg presenterade Tränarrådets (utvecklingsrådets) förslag till VSSF satsningar från Team Future till Elitsimning inklusive en start av ett REC. Styrelsen bereder förslaget och är initialt positiva.

10) Anna-Karin Lundin, Simcoachen.se,  föreläste om hur hon kom fram till samt genomför sin idé om simträning för vuxna.

Det som var intressant var i slutändan hur allt blev till en röd tråd och att alla åkte därifrån med ett stort leende.

VSSF kansli mottager med stort intresse 3-5 personer som kan tänka sig att medverka i Simkunnighetsrådet, e-posta er intresseanmälan till VSSF snarast. Dessutom finns vakanser inom Team Futurerådet, Tränarrådet och Funktionärsrådet.

Väl mött under hösten samt hjärtligt välkomna till nästa års simting i Varberg där vi hoppas kunna bygga ut den med en distriktsfunktionärsutbildning samt en clinic!

MVH VSSF