VSSF Utvecklingskonferens och Årsmöte 2012

Hej,

Lördagen den 31 mars hade VSSF utvecklingskonferens samt årsmöte. Utvecklingskonferensens material samt VSSFs årsberättelse hittar ni på styrelsens undersida.

Till årsmötesordförande valdes Christer Sunrydh.

Årsberättelsen/Verksamhetsberättelsen lästes igenom samt ansvarsfrihet gavs för styrelsen 2011.

Styrelsen för verksamhetsåret 2012 valdes och formerade sig enligt följande:

Ingmar Lundström - Omval - Ordförande 1 år

Mats Sjöqvist - Kassör - Omval - Ledamot 2 år
Annelie Palmqvist - Nyval - Ledamot 2 år
Peter Svanberg - Nyval - Ledamot 2 år
Helen Johansson - Nyval - Ledamot 2 år

Niclas Sjöberg - Vice ordförande - Ledamot 1 år kvar
Johan Jansson - Ledamot 1 år kvar
Thore Arnesen - Nyval - Ledamot 1 år
Ann Mårdbrink - Nyval - Ledamot 1 år

Adj sekreterare - Magnus Hansson
Adj SSF representant - Anki Jarl

Som ni märker så var det en hel del nyval, detta p.g.a. VSSF ändrade stadgarna förra årsmötet.
I SDFs stadgar fr.o.m. i år så väljs enbart ledamöter in i styrelsen, dvs inga suppleanter väljs.

Till revisorer valdes: Christer Sunrydh och Per Olsson (VSIF - förbundsrevisor) samt till revisorsuppleant Christer Brännfeldt.

Till valberedningen valdes: Anders Granberg (ordförande), Tore Holmefalk, Anki Jarl samt Christina Winberg.

Vid årsmötets början så presenterades VSSFs Utmärkelser för 2011. Premiering av utmärkelserna sker på DM/JDM i Borås.
Årets stjärnskott - Adam Paulsson
Årets prestation - Mattias Carlsson
Årets ledare - Dennis Fredriksson
Årets förening - Mölndals ASS (delades ut på årsmötet)

Övrig utmärkelse
KåPe:s minnesfond - Mattias Carlsson

MVH VSSF