Vårsimiaden 2009

Hej!

Nu är det dags för Vårsimiaden 2009 i Varberg och Trollhättan. Vi vill göra er uppmärksamma på att respektive arrangerande förening har hand om tävlingarna. De tar hand om efteranmälningar och strykningar!

VSSF har fakturerat Simiadenstarterna, obs de skall vara betalda innan start! De extra grenarna som genomförs på varje ort faktureras av de lokala arrangörerna enligt deras PM.

Det totala antalet Simiadenstarter (bägge orterna) är: 1464 individuella samt 92 lagstarter.

Startlista Trollhättan
PM Trollhättan

Startlista Varberg
PM Varberg

Avanmälningsblankett 
Lagblankett 

Lycka till helgen den 16-17 maj.
Magnus