Vårsimiaden Försök 2014

Hej,

VSSF, Varbergs Sim samt Trollhättans SS hälsar er alla välkomna till Vårsimiaden Försök 2014, den 26-27 april.

Vi vill påminna anmälda föreningar att inte glömma av att ni skall anmäla era funktionärer direkt till respektive försöksort!

All korrespondens gällande Vårsimiaden Försök sker fr.o.m. nu till varje försöksarrangörsort, detta gäller speciellt anmälan av funktionärer, efteranmälningar, strykningar m.m.

VARBERG
Startlistor m.m. se livetiming och dess filarkiv här!
Beräknad tävlingstid inkl. prisutdelningar:
Pass 1 - 3:18 h
Pass 2 - 3:24 h
Pass 3 - 2:48 h
Pass 4 - 1:43 h
PM med starttider och övrig info - Se arrangörens hemsida

TROLLHÄTTAN
OBS!
* Lördagens Scandic Swania Race grenar 59 t.o.m. 68 (pass 1 och 2) är strukna pga av det blev för långa simpass. * Söndagens Scandic Swania Race grenar simmas som planerat.
Startlistor m.m. se livetiming och dess filarkiv här!
Beräknad tävlingstid inkl. prisutdelningar:
Pass 1 - 3:22 h
Pass 2 - 3:22 h
Pass 3 - 2:55 h
Pass 4 - 2:14 h
PM med starttider och övrig info - Se arrangörens hemsida


Vårsimiaden final
Genomförs i Kungsbacka den 10-11 maj. Var vänlig att observera att finalen genomförs i två (2) heat under 3 simpass (2 lördagspass samt 1 söndagspass med kortare paus). Mer information kommer i Kungsbacka SS PM.

Lycka till önskar VSSF!