DM/JDM och UGP 3 2018

P g a brist på arrangör till UGP 3 samt brist på simhall till DM/JDM långbana har dessa tävlingar tyvärr strukits ur tävlingskalendern 2018.

Styrelsen
Västsvenska Simförbundet