Föreningar - sänd in verksamhetsberättelse och digital årsrapport

Hej,
 
Senast 30 april, 2019, ska digital årsrapport för 2018 och verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och undertecknad revisionsberättelse för 2018, vara Svenska Simförbundets kansli tillhanda. Ni skall även skicka in till VSSF ovanstående, förutom den digitala årsrapporten, via E-post eller vanlig post. 
 
Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen (resultat- och balansräkning) samt undertecknad revisionsberättelse för 2018 sänds in som wordfil/pdf-fil via e-post till lars.modin@svensksimidrott.se eller bifogas i den digitala årsrapporten som sänds in via IdrottOnline.
 

Inkommer inte verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen och den digitala årsrapporten senast 30 april, 2019, debiteras en förseningsavgift om 500 kronor.

Årsrapporten, tidigare benämnd "föreningsrapport" administreras via Riksidrottsförbundets IdrottOnline. Information om hur årsrapporten ska administreras har sänts ut via e-post till föreningarna den 1 mars se här.

MVH SSF & VSSF