Föreningar - sänd in verksamhetsberättelse och digital årsrapport

Hej,
 
Senast 30 april, 2020, ska digital årsrapport för 2019 och verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och undertecknad revisionsberättelse för 2019, vara Svenska Simförbundets kansli tillhanda.

Ni skall även skicka in till VSSF ovanstående, förutom den digitala årsrapporten, via E-post eller vanlig post.

Vi vill också påminna er om att ni redovisar korrekt (samma) medlemsantal för 2019 i både rapporten samt verksamhetsberättelsen. Förslagsvis tar ni fram medlemsstatistiken ni hade i början av december 2019, detta för att undvika att ni får med nya medlemmar för VT 2020 i rapporterna.
 
Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen (resultat- och balansräkning) samt undertecknad revisionsberättelse för 2019 sänds in som wordfil/pdf-fil via e-post till lars.modin@svensksimidrott.se eller bifogas i den digitala årsrapporten som sänds in via IdrottOnline.
 

Inkommer inte verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen och den digitala årsrapporten senast 30 april, 2020, debiteras en förseningsavgift om 500 kronor.

Årsrapporten, tidigare benämnd "föreningsrapport" administreras via Riksidrottsförbundets IdrottOnline. Information om hur årsrapporten ska administreras har sänts ut via e-post till föreningarna den 7 februari se här.

MVH SSF & VSSF