Föreningar - sänd in verksamhetsberättelse och föreningsrapport

Hej,

Senast 30 april, 2016, ska föreningsrapport för 2016 och verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse för 2015, vara Svenska Simförbundets kansli tillhanda.

Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen (resultat- och balansräkning) samt revisionsberättelse sänds in som wordfil/pdf-fil via e-post till lars.modin@svensksimidrott.se

Inkommer inte verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen och föreningsrapporten senast 30 april debiteras en förseningsavgift om 500 kronor.

Föreningsrapporten (fr o m i år benämnd "årsrapporten" i IdrottOnline) administreras via Riksidrottsförbundets IdrottOnline. Information om hur föreningsrapporten ska administreras har sänts ut via e-post till föreningarna den 19 februari se här.

VSSF påminner er också om att skicka in er verksamhets- samt förvaltningsberättelse 2015 till VSSF kansli via e-post. Passa även på att uppdatera era e-postadresser till: Föreningen, Ordförande, Kassör, Huvudtränare, Funktionärsansvarig, Tävlingsansvarig samt Utbildningsansvarig.

MVH SSF & VSSF