Inför Tränarkonferens/Simidrottsforum Väst 23/8-25/8

Hålltider inför helgens sammankomster!

Tränarkonferens
Start fredag lunch kl 12
Avslut i samband med lunch lördag kl 13
Middag fredag kväll (för anmälda)

Simidrottsforum
Start lördag kl 9
Avslut söndag med lunch kl 13
Middag lördag kväll (för anmälda)

MVH Västsvenska Simförbundet