Inriktningsbeslut och förslag på simtävlingar för barn

Stort tack för att ni har engagerat er i frågan kring inriktningsbeslutet och förslagen på simtävlingar för barn. Distriktens och simidrottsföreningarnas synpunkter är värdefulla i det fortsatta arbetet framåt. Vi har nu sammanställt samtliga synpunkter och diskuterat dem i arbetsgruppen och i Svenska Simförbundets styrelse och ämnar ta upp frågan för beslut i styrelsen i slutet av januari. Därefter kommer beslutet att kommuniceras på hemsidan och via våra utvecklingskonsulenter.

Har ni frågor så hör av er till mig.

Erika Meeker
-----------------------------------------------------------------------------
Verksamhetsutvecklare för barn och ungdom
Svensk Simidrott
Erika.Meeker@svensksimidrott.se 
Tel: 010-476 53 16